Hírek és kommentjeink

 

 

Piroslap on Facebook


Legutóbbi hozzászólások

Erkölcsi nácizmus Magyarországon: a szociális segélyek és a melegfelvonulás

2011.06.18. 13:21 | Brendel Mátyás | 484 komment

Címkék: erkölcs nácizmus konzervatívizmus melegfelvonulás ízlésdiktatúra

Olvasom az újságban, ahogy Megyesi Gusztáv kifigurázza azt a törvényt, és lassan elterjedő gyakorlatot, hogy a szociális segélyekért bizonyos, igencsak magánügynek számító dolgokat ellenőrizhessenek az önkormányzatok. Megyesi szépen szembesíti a polgármestereket és képviselőket, hogy ha ők a segély fejében mások fehérneműit akarják ellenőrizni, akkor már sokkal inkább jogos az, hogy mi akarjuk rajtuk számon kérni a tisztaságot. Elvégre ha a segélyezettől ez elvárható (ami vitatható), akkor a képviselőktől, polgármesterektől ezerszer inkább.

Egy másik kérdés, amiről több cikket is lehet olvasni most, az a Melegfelvonulás. Még mindig vita tárgya, hogy mihez van joguk, hogy provokálhatnak-e vagy sem, hogy jó-e ez így, vagy sem.  Ezt a két hírt szeretném összekötni és alaposabban körbejárni az erkölcsi nácizmus jelenségeit.

Konzervatív, jobboldali gondolkodók, vagy nem gondolkodók megpróbálhatják, és tudom, sokszor meg is próbálják a dolgot úgy beállítani, mintha itt csak két lehetőség volna: az egyik az egy olyan fajta erkölcsi és ízlésdiktatúra, amely nem csak azt mondja, hogy egy igaz erkölcs és ízlés van, hanem azt is, hogy az államnak kötelessége és joga is ilyen szinten számon kérni azt az egy igazságot az állampolgáraitól. A másik oldalon pedig a szélsőséges liberalizmus, sőt, libertianizmus, anarchizmus, erkölcsi nihilizmus, totális relativizmus, amely szerint mindent szabad (anything goes), és minden mindegy.

Ezt a hibás érvelést hamis dilemmának nevezik, hiszen a konzervatívok megpróbálják úgy beállítani a dolgokat, hogy "aki nincs velünk, az a totális anarchia mellett van". Tekinthető ez egyben szalmabáb érvelésnek is. Úgy is hibás. Nem kell ebbe a csapdába beleesnünk, nyugodtan mondhatjuk, hogy van köztes út is. Elméleti szempontból nem is egy alternatíva van, hanem egészen sok.

Ha azonban az államberendezkedést tekintjük, akkor létezik a megoldásnak egy nagyon frappáns, klasszikus (kicsit pontatlan) megfogalmazása, mégpedig az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában, melyet még a Francia Forradalomban fogadtak el, 1789-ben. Szóval ehhez képest igazán szégyenletes, hogy Magyarországon ma még mindig erről szól a kulturkampf:

IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember természetes jogainak gyakorlása tehát más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagjai számára ugyane jogok élvezetét biztosítják; s e korlátokat a törvény határozhatja meg.

Ez egy nagyon fontos alapelv. Természetesen kicsit finomíthatjuk, mert ugye azok a korlátok nem ennyire feketék és fehérek: a szabadságjogaim gyakorlása kevesebb, vagy több problémát jelenthet embertársaimnak, tehát van itt egyfajta fokozatosság, és a Parlamentnek a törvényekben azt kell megragadniuk, hogy hol van az a fok, ahol már nagyobb a társadalom kára, ha megengedi az egyénnek azt, amit akar, mint az egyén kára, ha tiltják. Ezt sokszor nehéz megállapítani, nem is igazán lehet objektíven, ezért szavazás kérdése, és a Parlamentnek a többség ízlését kellene tükröznie.

A fokozatosságra jó példa a Melegfelvonulás: társadalmunk egy igen jelentős része elfogadja, hogy a homoszexuálisoknak joguk van annak lenni, amik, és olyan szexuális életet élni, amilyet akarnak. Vannak itt olyan hatások, amelyek társadalmi szinten jelentkeznek: a demográfiai kérdés például, amelyben a homoszexualitás egy epszilonnyi kis hatást gyakorol (lényegtelen hatást). Vagy mondjuk az, hogy a homoszexualitás eltűrése azt jelenti, hogy bizonyos eséllyel az ember saját gyerekei is válhatnak homoszexuálissá (kérdés, hogy növekszik-e ez az esély). De akárhogy is, a társadalom egy jelentős része elismeri, hogy ezek a hatások jóval jelentéktelenebbek, mint az egyén szexuális szabadsága. Mert végül is olyan hú de nagy baja attól senkinek nem lesz, ha két férfi vagy két nő lefekszik egymással.

Igen ám, de amikor felvonulnak, akkor már páran megdőlni látják a mérleget. Mert akkor a melegek már provokálnak. Számomra érthetetlen ez a dolog, hiszen a Melegfelvonulás a városnak igencsak kis részét foglalja el, tehát még mindig elég nagy részen élheti ki az ember azon szabadságát, hogy ne lásson melegfelvonulást. Világos tehát, hogy még mindig a homoszexuálisok felvonulási joga az erősebb, és nem a homofóbok elkerülési joga, mert ez utóbbival tudnak élni. Nem kötelező odamenni. De térjünk vissza az általános gondolatmenetre!

A demokratikus jogállam megkülönböztet olyan dolgokat, amelyeknél a közérdek olyan erős, hogy tiltani kell, például ilyen a lopás, gyilkosság. A legtöbb erkölcsi kérdés azonban nem ilyen, és az állam nem szól bele, mert magánügy. Emellett azonban még nagyon sok lehetőség van, sok embernek sokféle nézete lehet. Gondolhatja valaki azt, hogy ezekben a kérdésekben, vagy bizonyos részükben van valamilyen abszolút erkölcs, amit hirdetni lehet, csak nem az állam dolga ezt kényszeríteni. Ilyen lenne például egy jogállami, keresztény ideológia, amely létezik nyugaton.

Magyarországon sajnos kevésbé jellemző. Például Bolberitz Pál a "Hit és Tudomány" című könyvében, a 48. oldalon nagyon szép példáját mutatja annak a fajta kereszténységnek, amely nem ilyen toleráns, amely a saját etikai rendszerét abszolútnak tartja, és amely az államtól még azt is várja, hogy ezt keresztül vigye. Ő nem érti meg a jogállam eme kifinomult, szabályozott, fokozatos felépítését, amely megkülönböztet közérdeket és magánügyet, amely megkülönböztet jogot és erkölcsöt.

Ő a hamis dilemma csapdájába esik, azt hiszi, hogy ha az állam nem ír elő mindenkinek mindent, vagy ha nincs abszolút erkölcs, akkor csak anarchia lehet. És ő lenne a magyar kereszténység egyik vezéralakja: a Szent István Akadémia elnöke. Hát, ilyen ez a magyar provincializmus.

De lehet valaki liberális,  és még sem kell anarchistának lennie. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az ilyen erkölcsi kérdésekben különféle hagyományok alakulnak ki, és a gyerekeket a szüleik, majd tanáraik különféle hagyományok szerint nevelik. Majd, amikor felnőnek, akkor a család, a rokonok, a barátok továbbra is különféleképpen lehetnek hatással az illetőre. Ha az ember nagyon elüt a többségi ízléstől, akkor legfeljebb többen "nézik ki". Aztán vagy vállalja, vagy meghajlik. Mindkettőre szükség van különféle esetekben, és eme játék az, amely szabályozza a társadalom plurális, de részben konszenzusos erkölcsének finom szálait. Íme egy olyan példa, ahol a társadalmi nyomásnak én inkább megfelelnék, általában nekem ilyenért nem is kell szólni. Ehhez pedig nincs szükség állami vagy egyházi ízlésdiktatúrára.

Nemrég a ZDF-en láttam egy hírt arról, hogy egy család Németországban a házát és a kertjét szemetesnek használta. Valamiért lusták voltak kivinni a szemetet, mindenféle dolgokat a kertben tartottak, többek között több autót is. A szomszédokat ez persze zavarta. Szóltak az önkormányzatnak, akik szóltak a családnak, de mivel azok nem tettek semmit, utána széttárták a karjukat, hogy nem tudnak mit tenni. Az autókra adót és biztosítást fizettek. A szemétben étel nem volt, járványveszély tehát nem állt fenn. Ezek után az önkormányzat mit tehet? Semmit.

Nincs jobb megoldás ebben a kérdésben, minthogy a társadalom többségi ízlése formálja az egyéni ízléseket, de az egyéneknek joguk van ellen is állni. Nem kötelező mindenkinek meghajlania a tömeg nyomása előtt. A fenti esetben az illetőknek elég büntetés társai megvetése, és ennek el is kellene rendeznie a dolgot. Sok esetben egyébként az emberek pont azért várják az államtól a megoldást, mert viszont maguk gyávák nyomást gyakorolni.

Most láttam egy filmet Arthur Rimbaud életéről, aki életének egy bizonyos szakaszában nem mosakodott, nagyjából homelessként élt Párizsban Verlaine-nel. Nem csupán a mosakodásban ütött el a társadalmi normáktól, és itt megint kapcsolódunk a melegfelvonuláshoz. Ritka az olyan ember, aki a társadalmi nyomásnak ellenáll, de van, amikor tudatosan, makacsul teszi ezt. És olyan is lehet, hogy egy ilyen ember történetesen nagy művész, és a makacssága hozzátartozik ehhez.

Bizonyos fokon mindenképpen baj volna, ha a társadalmat erkölcsileg és ízlésileg teljesen homogenizálná a diktatúra, a politikusok, az önkormányzatok, a tanárok, stb. Hogy piszkos emberekre szükség van-e, az például Rimbaud kapcsán jó kérdés. De hogy különféle emberekre biztosan "szükség van" ízlés szempontjából, ez aligha lehet kérdés. Bolberitz Pál például a 89. oldalon kénytelen a nem konzervatív művészek, írók teljes csoportját, azaz a művészet legnagyobb részét elítélni (Rimbaud például tutira bele esne a célcsoportba), mert nem felel meg az ő sajátságos erkölcsének.

És az ez ízlésdiktatúra a világ kultúrájának nagy részétől fosztaná meg a világot, mert az erkölcsi abszolutizmus nevében elítélné azt, sőt, ha sikert érnének el, talán meg se születnének ezek a különféle értékek. Társadalmunk egyhangú, unalmas lenne. Például egy "óriási, katolikus szerzetesrend". N.B. bizonyos ateista érvelések szerint a mennyország, ha létezne is, olyan egyhangú lenne, hogy Isten meghalna unalmában. Bizonyos hívő nézetek szerint Isten pont azért teremtette meg az embert szabad akarattal, mert unatkozott.

Nézzük egy kicsit máshonnan a kérdést! Arról van-e szó, hogy én magam azon jogomat féltem, hogy ne fürödjek, vagy piszkos ruhát vegyek fel? Nem. Egyrészt azért, mert nem vagyok segélyezett, másrészt pedig napjában kétszer szoktam zuhanyozni, roppant kényes vagyok erre, és például ha csak beleizzadok nyáron a pólóba, akkor akár nap közben is szeretem lecserélni, illetve pluszban zuhanyozni. Hasonlóképpen, homoszexuális sem vagyok, nem azért védem a jogaikat.

Amiről itt szó van, az az ELV védelme. Ugyanis, először is, a Parlamentnek nincs módja arra, hogy minden ízlésbeli kérdésben a többség véleményét felmérje, képviselje, és keresztül vigye. Tehát nem lehetséges olyan megoldás, hogy törvény mondja ki azt, hogy az önkormányzatok a tisztaságot ellenőrizhetik, mert a többség szerint ez pozitív érték, de azt, hogy rend van-e az íróasztalon már nem, mert a többségnek az íróasztala ugyanúgy rendetlen (részben az enyém is). A törvény ennél jóval általánosabb, és az önkormányzaton múlik, mit ellenőriz. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a polgármester, ha kedve tartja, majd az íróasztalt is ellenőrizze, sőt, mondjuk azt is előírhassa, hogy legyen muskátli az erkélyen. Azt meg kifejezetten, nem szeretem. Tehát a polgármesterek ízlésdiktatúrájának szolgáltat ki a törvény, még csak nem is a többség diktatúrájának.

Lehetőséget ad az ilyen törvény arra is, hogy mondjuk az ellenőrök meglássák, hogy valakinek például Népszabadság van az íróasztalán, és ezért vonják meg a segélyt. Akár nyíltan, akár burkoltan. És a jobboldali szavazók se röhögjenek, mert eljöhet az az idő is, illetve van pár olyan önkormányzat is, ahol a Magyar Nemzet olvasása lehet az ürügy! A kisebbségek eszetlen elnyomásával ez a baj: mindenki lehet kisebbség valamilyen szempontból, vagy válhat azzá, ahogy változnak az idők. Ezért kell a kisebbségek és a magánügyeket általánosan, elvből védeni.

A lakásellenőrzés és a melegfelvonulás azért is kapcsolódik egymáshoz, mert az ellenőrzésnél olyan dolog is kiderülhet, minthogy az illető homoszexuális. Ez pedig a magánügye, illetve, ha emiatt éri megkülönböztetés, az diszkrimináció. Nehéz volna ezt elkerülni, ha ilyen kapukat tárunk ki szükségtelenül a diszkrimináció előtt: olyan alkalmakat, amikor ember legyen a talpán, aki elkerüli, aki még tudat alatt sem döntene diszkriminatív módon.

Aki úgy gondolkodik, hogy "nem engem támadnak, ez a konkrét intézkedés jó", és emiatt elfogadja, elvtől függetlenül, az majd koppan később. Képzeljük el, hogy egy diktátor azon emberek magánvagyonát elkobozza, akiknek a vezetékneve P betűvel kezdődik (P-betűsök R-rel képzeljék el!). A vagyont pedig szétosztja mások között. A legtöbb ember nem P-betűs (R-betűs), tehát jól jár ezzel. Támogathatná a magánvagyon elkobzásának konkrét intézkedését. No de mi van a magánvagyon védelmének elvével? És mi van, ha majd ő kerül sorra? Ki védi meg őt? Csakis a magánvagyon általános védelmének elve az, amely mindenkit hatásosan megvéd. És hasonlóan, a magánügyek kérdésének elve az, amely hatásosan mindenkit megvéd. Mert ha ezt feladjuk, akkor előbb-utóbb olyat fognak külön-külön előírni nekünk, amely előírások együtt minden egyes embernek rossz.

Ezért fontos a Melegfelvonulás jogát védeni a heteroszexuális embereknek is. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kellene felvonulni, mert provokatív. De szerintem pontosan ezért fontos ez a felvonulás. És legyen is provokatív! A homofób embereknek meg kell ugyanis tanulniuk azt, hogy uralkodjanak magukon! Meg kell tanulniuk, hogy vannak más emberek, azt is, hogy vannak jogaik, azt is, hogy időnként övék a város egy utcája, és azt is, hogy ezen ne háborodjanak fel! Azt is, hogy ha valami nem tetszik, van, amikor el kell fogadni. És végül azt is, hogy ha nagyon nem tetszik, el lehet kerülni. De leginkább nem elkerülni kellene, hanem megérteni, hogy ők is egy kisebbség, és mindenki lehet kisebbség.

Martin Niemöller német teológusnak van egy ide vonatkozó, ismert idézete:

Mikor a nácik elvitték a kommunistákat csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a szocialistákat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a zsidókat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikorra engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna.

Nos, ne hagyjuk, hogy az erkölcsi nácik elvigyék a többieket!

· 6 trackback

Piroslap Twitteren Piroslap Facebookon Piroslap IWIW-en Piroslap Hírlevél
 

A bejegyzés trackback címe:

https://piroslapok.blog.hu/api/trackback/id/tr592994868

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Akik személyükben igazolják a Melegfelvonulás létjogosultságát 2011.06.19. 17:20:15

Egy komment az előző posztomhoz: Nem értem miért nem tudjátok, ti liberálisok megérteni a homoszexualitást ellenzők érveit. Én nyugodtan beszélhetek a nemzeti radikálisok nevében, és meg is fogalmazhatom az érveinket a homoszexuálisok ellen. Azért íté...

Trackback: Bújjatok elő 2011.06.19. 14:40:12

Kényes témához nyúlok.Régi ideám, hogy a melegek elfogadottságán sokat lendítene, ha híres emberek (nem celebek, hanem olyanok, akik le is tettek valamit az asztalra) felvállalnák homoszexuális mivoltukat, mint ahogy a világ boldogabbik felén ez már te...

Trackback: Ugye te is hallottál SZOTJOLA és GOMOLJA városáról? 2011.06.19. 10:15:49

Mit hághattunk meg a Tízparancsolat előtti időkben? Angyalszex! Bűn! Halál! Sóbálvány! Hághatunk-e Lót és Pónit?   „Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és...

Trackback: Pál apostol szeretethimnusza - homofób verzió 2011.06.18. 20:40:03

A melegfelvonulás ellen tüntetett a hangosan keresztény Jobbik és elítélte a felvonulást a KDNP ifjúsági szervezete is. Ők valószínűleg így olvassák ki a Biblia egyik legszebb részét, Pál apostol szeretethimuszát:"A szeretet türelmes, kivéve ...

Trackback: Hazugsággal védte a kormány az új alkotmányt 2011.06.18. 16:56:05

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa sorsolás alapján haladva minden ENSZ tagállamot átvilágít. Hazánkat Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár képviselte. A meghallgatás után azt nyilatkozta, hogy "az alkotmányhoz fűződő kérdések eg...

Trackback: Mi a különbség a határon túli magyarok és a melegek között? 2011.06.18. 16:05:01

A melegfelvonulás ellen ma tüntet a Jobbik. Érvelésük szerint a melegséget nem kéne azzal "reklámozni", hogy utcán "mutatják". Ez az érv ugyanaz, amit Jan Slota és Robert Fico alkalmazott a magyarok ellen, a magyar nyelv közna...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Crescendo 2011.06.19. 19:03:41

Libertarianizmus vagy a klasszikus liberalizmus (mielott az 1880-as evek korul a szocialistak magukra vettek, mert a szocializmus nem volt szalonkepes es azota is ezt hasznaljak, hogy valodi celjaikat leplezzek) nem libertianizmus.
Szabadsagjogok szempontjabol joga van a homoszexualisoknak velemeny es kifejezesi szabadsaguk gyakorolni, meg akkor is, ha ez nem tetszik masoknak.
Ezt maganteruleten elvegezve, a terulet tulajdonosanak engedelyevel, szerintem senki nem szolna.
Azonban itt kozteruletet hasznalnak. A "koz" magaban hordozza a tobbseg altal kovetett erkolcsi normak tiszteletet. A vita azon van, hogy a tenyleges "tulajdonosok" tobbsege a kozszemerem megserteset nem engedne. Szemben a tulajdonosi jogokat valojaban gyarkorlo allamapparatussal, aki pedig igen.
A vita hevet szerintem az okozza, hogy a tobbsegnek nem tetszik, hogy miert nem gyarkorolhatja a jogait, bar ado formajaban kemenyen fizet ertuk.

Blogger Géza 2011.06.19. 19:03:55

@somogg: Ha azt hiszed, hogy a 21. században a konzervativizmus a gyenge állam imádatát jelenti, akkor nagyon keveset értesz ebből a világból.

Ajánlom, olvasgass többet a témában. Pl:

'Kicsi, de erős állam: A konzervatív állam kicsi, de erős; fenntartásához nincs szükség méregdrága testületekre, sem 386 fős törvényhozásra, s nem tartható fenn a mai pazarló önkormányzati rendszer sem."

ifjukonzervativok.hu/index.php?id=ifju-konzervativ-kialtvany

"E körben született meg a korábbi állam-paradigmát felváltó új, neokonzervatív
állam koncepciója is (Levitas, 1986). A lényegét – Gamble találó és széles kör30
EGEDY GERGELY
ben elterjedt megnevezésével – „a szabad gazdaság és az erős állam” kombinációjaként
írhatjuk le (Gamble, 1988: 31–37.)."

www.poltudszemle.hu/szamok/2010_3szam/egedy.pdf

Mohamed 2011.06.19. 19:08:19

fabijoe
jobb félni mint meijedini ez a reakció sokakat megmentett már.

bigél 2011.06.19. 19:13:35

@Mohamed: miért is nem? Ha pl. többek között genetikai háttere is lehet, akkor annak a megnyilvánulása már fenotípus. Amit a környezet is befolyásolhat, környezeti hatás lehet pl. a magzatot ért hormonális hatások összessége, amit szintén a kiváltó okok közé sorolnak.

Egyébként korábban azt hiszem, hogy te írtál hibás Y kromoszómáról. Nos, a legtöbb kutatás szerint anyai ágon öröklődhetnek olyan gének, amelyeknek szerepük lehet a férfi homoszexualitásban. Így a hibás Y kromoszómához nem sok köze van.

Egyébként meg arról beszélni, hogy mi a "normális", természetes, eléggé viszonylagos.

somogg (törölt) 2011.06.19. 19:14:06

@Blogger Géza: koszi a szakirodalmat, 1986, 1988 :). en a mai ujsagot olvasom baratom 2011-bol, nem tortenelem konyveket

ha szerinted a viktorotok centralizalasi torekvesei egybeesnek mas konzervativ partok lepeseivel (2011-et irunk :)) akkor amen. ha kinat mondanad meg allna is a dolog, de ok meg sajna komcsik. sajanlom, de ez parttalan vita. beke veled testverem!

Crescendo 2011.06.19. 19:15:47

@Blogger Géza: A kialtvany teljesen korrket, de a reprezentacio: Bokros mit keres ott? Egy Soros bab hogyan kepviselhet konzervativ ertekeket?

bigél 2011.06.19. 19:20:26

Amúgy meg a melegek gyerekvállalásához egy megjegyzés: nagyon álságosnak tartom azokat a véleményeket, hogy azért ne legyen gyerekük, mert az nem lát így megfelelő szülői mintát és nem tud majd beilleszkedni. A beilleszkedést pont az ilyen véleményt hangoztató emberek többsége nehezíti meg, ők, akik most elvileg a gyerek érdekét nézik, fogják első alkalommal megszólni, amikor látják, hogy más a szülői összetétel, mint a megszokott.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:21:31

@Blogger Géza:

"Ezt egészen pontosan a Fidesz nyugdíj-reformja tette a zsebedbe, mert amúgy nem kaptad volna meg."

nem, ezt az MSZP nyugdíjreformja tette a zsebembe, a FIdesz meg annyira pofátlan nem mert lenni, hogy elvegye, csak azt mondta, hogy többet nem játszhatom ezt a jó játékot. az a pénz az ÉN számlámon volt, az enyém volt, és ennyit a Fidesz meghagyott nekem a SAJÁT pénzemből. a többit Einstandolta.

"a modern jobboldali pártok a II. világháború vége óta általában a szociális piacgazdaság eszményképe mellett állnak"

pontosabban, a II VH után a szociális igények érvényesítése olyan erős volt, a gazdasági helyzet pedig hosszú időkön át olyan jó, hogy a jobboldali pártoknak is részben be kellett a baloldalra a derekukat. részben. de az, hogy egy jobboldali párt balról előz populizmusban, az csak Orbán csodálatos géniuszából pattanhatott ki. ekkora abszurdumot Nyugat Európában nem látni, csak szélsőjobbos.populista pártoknál, azaz hasonlóan hibbant képződményeknél.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:23:01

@Blogger Géza: konkrétan nyugdíjeinstandot egyeteln Nyugat-Európai jobboldali párt nem csinált, de még baloldali sem. ilyen kreténséget csak olyan országokban találnak ki, mint Argentína. na ott vannak ilyen kreténségek, de hát ott peronizmus is volt.

manókomment · http://kakofon.blog.hu/ 2011.06.19. 19:23:12

@bigél: na ja, mintha a hetero szülők úgy nagy általánosságban pozitív szülői példát adnának, hát ez végképp nevetséges. a sok erőszakos, elnyomó, érzelmi zsaroló szörnyeteg rögtön felsőbb erkölcsi kategóriát kap, mert történetesen az egyiknek pinája van, a másiknak meg fasza, akkor nyilván ők jó szülők, és a gyerekük is az lesz.

Crescendo 2011.06.19. 19:23:28

@somogg: egyet ertek veled a burkolt totalizmus hiveirol (KISZ tagok mindenhol...).
Azert en a tortenelemkonyvet en lapozgatnam, a vesztes oldalit is... kb. 200 eve van "egyenjogusag" es sok ver folyt azert, hogy ne legyen egy iszonyuan szeles underclass. Lepesrol, lepesre ez elveszik es ismet lesz egy felso kaszt, az o helytartoik, meg mindenki mas masodosztalyu allampolgar. (ha nem hiszed, miert elfogadott mar, hogy a politikus buntetlenul lop? neha kishalak lebuknak ugyan a latszat kedveert...)
Ez csak azert tortenik meg, mert a jobb arcoknak, mint te derogal az, hogy megismerje a dolgok tenyleges mozgatorugoit.
Sorry, aki manapsag ujsagot olvas, TV-t nez, hogy tajekozodjon es el is hiszi, amit ott olvas (legnagyobb reszben) a propaganda menthetetlen aldozata. Soha nem lesz kepes a dolgokat osszefuggo rendszerben latni.

Blogger Géza 2011.06.19. 19:24:46

@somogg: Egész pontosan az egyik egy 2009-es kiáltvány, a másik egy 2010-es szakcikk. Az más kérdés, hogy ezeket a dolgokat nem tegnap találták ki, megvannak az előzmények, amelyeket külön kiemeltem neked, hogy lásd, hány évtizeddel vagy elmaradva. De sokan összekeverik a jobboldaliságot, a konzervativizmust a liberalizmussal, te is.

Még pár idézet a cikkből, csak neked, a jelenlegi brit miniszterelnökről/-től, a Konzervatív Párt vezetőjétől, csak hogy belásd tévedésed:

"A neokonzervatív paradigma neoliberális komponensének kulcselemét, a
szabadság abszolutizálását Cameron határozottan elutasította, rámutatva: „ez
a libertariánus, nem pedig a konzervatív felfogás. Én ezt nem vallom. Számomra
a legfontosabb szó a felelősség.”"

"Ezzel összhangban a legfontosabb teendőjét a „széttört társadalom” (broken
society) rendbetételében jelölte meg, azt állítva, hogy a XXI. század első évtizedében hazájában egyre aggasztóbb tendenciák bontakoztak ki: a családok
szétesése, a hagyományos értékrend eróziója, s a társadalmi átlagtól leszakadók
számának növekedése, a bűnözés és az egyéb deviáns viselkedésmódok
terjedésével együtt. Megítélése szerint ezért Nagy-Britannia mindenekelőtt
gyökeres társadalmi reformra szorul."

Blogger Géza 2011.06.19. 19:26:33

@Crescendo: Bokros egy politikai vicc a (szó szoros értelmében vett és képletes) táncikálásával, de ne egy emberről ítéljünk meg egy áramlatot.

Jakab Andor 2011.06.19. 19:28:16

Nagyon jó írás, különösen tetszik az érvelési hibák megbuktatása.

Kérdésem: él a bolygón 1 olyan ember, aki ezt a szöveget el képes olvasni, és a melegfelvonulás ellen tüntet?

A költői kérdésre a válasz természetesen nem. Aki ezt a szöveget el képes olvasni (ami értelmezést is jelent), nem tüntet a melegfelvonulás ellen. Ellenezheti esetleg a melegfelvonulást, de az addig teljesen korrekt. De biztosan nem megy a helyszínre, és nem üvöltözik és a többi.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:29:15

@Blogger Géza: konkrétan nyugdíjeinstandot egyeteln Nyugat-Európai jobboldali párt nem csinált, de még baloldali sem. ilyen kreténséget csak olyan országokban találnak ki, mint Argentína. na ott vannak ilyen kreténségek, de hát ott peronizmus is volt.

somogg (törölt) 2011.06.19. 19:30:04

@Crescendo: koszi a tanacsot, leborulok a nagysagod elott, hogy ilyen tisztan latod, hogy nem ertem a lenyeget. :) egyebkent tudsz peldat mondani a hozzaszolasaimbol?

Crescendo 2011.06.19. 19:31:59

@Brendel Mátyás: szerintem varj csak egy picit es Orban nem lesz egyedul az einstanddal Europaban... :( Ahogy az euro ovezet a csod szelen billeg es a bankokat mindenkeppen megmentik jonnek meg erdekes dolgok. Pl. a gorogoknel oriasi allami (gorog, koztulajdonu) cegeket, jogokat adnak privat befektetoknek a mentocsomagert cserebe. (IMF forgatokonyv.) www.intrepidreport.com/archives/2166
szerintem nalunk is ez varhato...

somogg (törölt) 2011.06.19. 19:33:44

@Blogger Géza: jol gondolom, hogy szerinted orban pl: cameron altal megfogalmazott uton halad es teljesen 21-i konzervatimizmus amit csinal?

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:34:42

@Mohamed:

"attól hogy neked nem tetszik/nem érted még tény hogy a jelenlegi média csak a mocskot ömleszti hogy a média esetleg több értéket közvetítsen és ehhez átalakítás kell nem nácizmus ugyan is az fogyasztó olyan mint a birka azt esz amit elé tesznek és nem olyan baj hogy ha a latin amerikai sorozat helyett egy szecessziós építészetttel kapcsolatos műsort néz meg. "

a szecessziós műsorral nekem nem volna bajom, de akkor is nácizmus ezt erőltetni a népre. ennél nagyobb baj, hogy az egyik mocsok helyett egy másik mocskot erőltetnek. a nácik általában ilyenek: a változás csak annyi, hogy melyik mocskot erőltetik.

egyébként a kulcs az, hogy az ízlésdiktátor általában ugyanolyan birka, mint az átlagos néző, tehát ezért a saját mocskát erőlteti mindenkire. ennyi. ez rossz, mert a változatos mocsokban nő valami szép is, de az egyféle mocsok az csak mocsok.

Szalai Annamária mocska semennnyivel nem jobb, mint Győzike mocska.

soproni1 2011.06.19. 19:35:23

@manókomment:

Igaz. Gondoltad volna Tőkés püspökről, hogy rettegésben tartotta a családját ?

A románok gonosz püspöknek hívták, mi meg istenként néztünk föl rá 20 éve.

Már a példaképek sem igaziak . Vagy ahogy a bölcs mondja: messziről a szar sem büdös.

Crescendo 2011.06.19. 19:39:00

Jogos. "koszi a szakirodalmat, 1986, 1988 :). en a mai ujsagot olvasom baratom 2011-bol, nem tortenelem konyveket" ?
Ez mit jelent? Hagyjuk mar a regen leirt bolcsessegeket, mert ma minden mas, mint regen? Csak valahogy az emberek maradtak ugyan olyanok?
Jo arcnak tunsz, nem hinnem, hogy ne tudnad a hatterinfokat is sok mindenrol. Akkor meg vegre valaki Blogger Geza mutat is valamit, amire a fenti a valaszod. Valahogy nem all ossze a karktered igy...

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:40:06

@Crescendo: "A "koz" magaban hordozza a tobbseg altal kovetett erkolcsi normak tiszteletet."

ugyan már, ha a többség nem eszik disznóhúst, akkor a kisebbségnek miért kötelező, ha egyszer nem hisz ugyanabban a baromságban?

"A vita azon van, hogy a tenyleges "tulajdonosok" tobbsege a kozszemerem megserteset nem engedne. "

miféle közszemérmet sért az, hogy valaki kimegy az utcára, normális öltözékben és azt mondja, hogy ő homoszexuális? jelenleg a felvonulás kb ennyi

Kalmár 2011.06.19. 19:40:16

@Brendel Mátyás: Konkrétan ekkora mértékű nyugdíjjárulékot kivonni a nyugdíjalapból és odaadni 8% kezelési költséggel pár felelőtlen pénzintézetnek, na az a kreténség. Ráadásul mivel hiányzot ez a pénz természetesen a nyugdíjkasszából, így szép kamatra állapapírokért jutott hozzá a költségvetés.
Parádés.
Nem unod még ezt a faszságot védeni?? Sehol nem hoztak létre ilyen nyilvánvalóan lehúzó rendszert. Ideje volt végetvetni.
Akinek sok pénze volt bent(mint nekem) annak jócskán nőtt a fizetése cserébe.

politologus · http://politologus.blog.hu 2011.06.19. 19:40:36

Egyesek itt a melegfelvonulást vagy akár bármiféle felvonulást a jogokért való küzdelemként állítják be, és ha egyébként nincs jogi egyenlőtlenség, amiért fel kellene vonulni, akkor a felvonulást is elutasítják.
Csakhogy demokráciákban vonulgatni akármiért lehet: a katolikus körmenet a gyakran felhozott példa, a vonulásuk szempontjából irreleváns, hogy a katolikusok jogfosztottnak érzik magukat vagy saját erkölcsüket próbálják a társadalomra kényszeríteni.
Ez kulturális kérdés is, sok helyütt egy körmenet és egy melegfelvonulás is a helyi/ regionális/állami stb. kultúra része. Ahogyan az is, hogy egy sokszínű európai nagyváros főtere tetszik-e inkább, vagy a tálibok által szétrobban tott szobrokat preferáljuk.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:41:01

@Blogger Géza: "Ha azt hiszed, hogy a 21. században a konzervativizmus a gyenge állam imádatát jelenti, akkor nagyon keveset értesz ebből a világból."

pedig azt jelenti.

val 2011.06.19. 19:41:57

@somogg: Az rendben van, hogy a liboredlik nem tudnak helyesen írni, nem fikázom őket, mert nekem sem megy túl jól. De hogy még azt sem tudják, hogy mondatot nagy betűvel kezdünk, ékezeteket használunk, az már éget. 8-10 éves gyerekek tisztában vannak eme felfoghatatlanul nehéz szabályokkal.

BTW, az abortusz még akár jó dolog is lehetne, csak megint az alkalmazással vannak gondok.

Crescendo 2011.06.19. 19:43:08

@Blogger Géza: szerintem a Bokros rosszabb, mint egy vicc. :( A tenyleges konzervativizmust "kepviselte" ezzel tenyleg megszuntetve a teret azelott, hogy valami ertelmes is kijojjon ebbol az iranybol... Aki Sorossal kapcsolatban van, az "ordoggel" cimboral, jo szandeka annak az embernek nincs.

somogg (törölt) 2011.06.19. 19:45:18

@Crescendo: az egesz story onnan indult, hogy szerintem a magyar konzervativok a multban elnek, egy kis kadari gondoskodo allam, egy kis hortysta magyarkodas. europaban nem az orbani centarilzalas a trend, foleg nem a konziknal. ezert volt vicces, hogy majd 20 eves konyveket cital. ertelemszeruen kell olvasni tortenelmet, hiszen ez tette az embert emberre, hogy hatekonyan tudja tudasat a kovetkezi generaciora hagyomanyozni

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:45:57

@Jakab Andor: "Aki ezt a szöveget el képes olvasni (ami értelmezést is jelent), nem tüntet a melegfelvonulás ellen. "

igen, de majd elmondja nekik.:)

somogg (törölt) 2011.06.19. 19:49:07

@val: koszi az epito kritikat. egyebkent ertetted ami irtam? vagy csak irni akartal nekem, de mivel nem ertetted a hozzaszolasokat maradt ez a tema. egyebkent konzervativ vagyok.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 19:51:05

@Kalmár: "Konkrétan ekkora mértékű nyugdíjjárulékot kivonni a nyugdíjalapból és odaadni 8% kezelési költséggel pár felelőtlen pénzintézetnek, na az a kreténség."

jobboldali gazdaságpolitika. visszavonni baloldali populizmus. nem is a kreténség a fő kérdés, de persze kreténség is, hanem, hogy Orbán nem jobboldali valójában, hanem egy hülye, ideológiai nulla.

pár év múlva fog hiányozni az államnak ez a pénz, amit neki kell majd kifizetni, és nem a pénztáraknak. akkor majd szívja az ország Orbán baromságát.

Crescendo 2011.06.19. 19:51:23

@Brendel Mátyás: nem is lehet kotelezo. De ne menjen akkor mar ki a piacterre joizuen disznot vagni es ott elfogyasztani... nagyjabol ennyi. Ha meg is kimegy az provokacio. Nem egy felvilagosult dolog, de pl. en sem megyek a fekete negyed bizonyos reszeibe, mert bar hogy is szanom a bennszulottek provokacionak tekintik es nem jarok jol.
Ha ennyi a homofelvonulas, szerintem nem is lenne gond. Amilyen kepeket lattam rola, azert ennel messze tobbrol volt szo. Szerinted ok az, ha ezt gyerekek latjak?

Jakab Andor 2011.06.19. 19:55:16

@Brendel Mátyás:

:) Látom is magam előtt: hallod, bajtárs, azt írja az internett, hogy hamis a dilemmánk. Na majd adok én azoknak olyan hamisat, hogy megőrülnek.

Rá Dios 2011.06.19. 19:55:53

Bizonyára csak elütés, de helyesen Martin Niemöller.

A cikk, illetve a benne képviselt nézet tetszik.

Rántott máj (törölt) 2011.06.19. 19:56:21

@Brendel Mátyás: Akkor nem uszitasz. Mint ahogy az altalad homofobnak nevezett emberek jelentos resze sem uszit, csak zavarja oket a meleg felvonulok viselkedese.
Engem pedig zavar ez a szemforgato kepmutatas, hogy ugyanazt a viselkedest bizonyos embercsoporttal szemben eliteled, amit egy masikkal szemben te magad is megvalositasz. Ez gyakori vad a liberalisokkal szemben, amit azzal szoktak kivedeni, hogy a homoszexualitas vele szuletett, a vallas pedig valasztott viselkedesforma, igy utobbiakat szabad kritizalni, gunyolni, bantani (szigoruan szavakkal!), elobbieket pedig nem. Te viszont elvetetted ennek az ervelesnek a lehetoseget azzal, hogy a vallasosokat nevezted betegnek, a homoszexualisokat pedig nem.
A cikked elejen irod:
" a konzervatívok megpróbálják úgy beállítani a dolgokat, hogy "aki nincs velünk, az a totális anarchia mellett van".
Ez igaz, de engem az is zavar, ahogy a liberalisoknak mindenki naci, fasiszta, kirekeszto es a nacionalista alapu diktaturat hirdeti vagy legalabbis alapozza meg, aki nem azonosul veluk minden kerdesben.

soproni1 2011.06.19. 19:56:31

@Brendel Mátyás:

Jogos. Erre nem is gondoltam, hogy 20 év múlva majd ki kell fizetni ezt a pénzt.
A Heti Válasz nem írta.:D

kicsijuti 2011.06.19. 19:56:44

@Brendel Mátyás: neked az ideológia fontosabb mint a józan ész, ennyire erőltetetten ráerőltetni jelzőket emberek és pártokra mint te teszed ezen a blogon egyszerűen ostobaság.

Rá Dios 2011.06.19. 19:58:59

@baranowicze: A plakátokról, amelyeket a hungaristák mutattak: The shades of black. A feketének is vannak árnyalatai.

soproni1 2011.06.19. 19:59:21

@Rántott máj:

Dobáltak már meg húsvéti körmeneten érdekes tekintetű embereket ?
Más elitéln/sajnálnii valamit és más dolog megdobálni, megzavarni.

Rá Dios 2011.06.19. 20:01:20

@Rántott máj: Liberálisból is sokfele van. Éppen ez a dolog lényege. A Nagykörúton kívül is vannak liberálisok. A szabad világ nagyobbik fele arra van :-)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 20:05:51

@Crescendo: "nem is lehet kotelezo. De ne menjen akkor mar ki a piacterre joizuen disznot vagni es ott elfogyasztani..."

ha nem kötelező, akkor kimehet. neked komoly gondolkodási nehézségeid lehetnek.

" pl. en sem megyek a fekete negyed bizonyos reszeibe, mert bar hogy is szanom a bennszulottek provokacionak tekintik es nem jarok jol."

az lehet, hogy okos dolog, de ha be akarsz mmenni, bemehetsz. ráadásul nincsenek hetero és homokos negyedek Budapesten. tudtommal.

"Ha ennyi a homofelvonulas, szerintem nem is lenne gond. Amilyen kepeket lattam rola, azert ennel messze tobbrol volt szo. Szerinted ok az, ha ezt gyerekek latjak? "

én nem csak képeket láttam, hanem voltam, totál OK felvonulásokon voltam gyerekeknek is OK.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 20:11:55

@Rántott máj: "az altalad homofobnak nevezett emberek jelentos resze sem uszit"

sajnos uszít. ha nem uszítana, akkor rendben volna a dolog. nézd csak meg, milyen táblák voltak kint, és miket kiabáltak!

"Engem pedig zavar ez a szemforgato kepmutatas, hogy ugyanazt a viselkedest bizonyos embercsoporttal szemben eliteled, amit egy masikkal szemben te magad is megvalositasz."

engem az zavar, hogy miután elmagyarázom a különbséget, két másodperc alatt elfelejted. nem ugyanaz a viselkedés.

" Ez gyakori vad a liberalisokkal szemben, amit azzal szoktak kivedeni, hogy a homoszexualitas vele szuletett, a vallas pedig valasztott viselkedesforma, igy utobbiakat szabad kritizalni, gunyolni, bantani (szigoruan szavakkal!), elobbieket pedig nem. Te viszont elvetetted ennek az ervelesnek a lehetoseget azzal, hogy a vallasosokat nevezted betegnek, a homoszexualisokat pedig nem."

nem vettem el. lehet valaki beteg úgy, hogy nem vele született. és van is ebben az érvben is valami.

Crescendo 2011.06.19. 20:18:08

@somogg: ok, alulinformaltsagom terhere ird a kommentet. Barcsak hasznalnank a tortenelem ismeretet...

Lengyel 2011.06.19. 20:23:57

http://www.nepszava.hu/gallery/gallery.php?&database_name=articles&database_id=440534&median_code=10769312851213&category=rovat&subcategory=foto&relations=4&images=23&videos=0&title=N%E9zze%20meg%20a%20melegfelvonul%E1s%20legl%E1tv%E1nyosabb%20pillanatait!%20-%20K%E9pgal%E9ria&id=350958&ext=jpg

Crescendo 2011.06.19. 20:29:46

@Brendel Mátyás: pontosan miben is all a gondolkozasi nehezsegem?
nekem inkabb ugy tunik, hogy te vagy arrogans es ertelmes vita helyett az eszkozeid az ad hominem tamadas.
Vigyuk az ivet masra, ha nem vilagos az allaspontom: ha te pl. ugy szeretsz szexelni, hogy masok neznek. OK-e, ha mindezt az Erzsebet teren teszed? Hogyan is kotelezhetne a sok prud, hogy figyelembe vedd oket?
Ha nem erted az Aranyszabaly osi bolcsesseget ismet csak az arrogancianal vagyunk...

Mohamed 2011.06.19. 20:30:21

bigél
bocs elírtam igazad van X kromoszóma az
a homoszexualitást nem sorolják a fenotipikus jegyekhez
de ha tévednék linkelj be erről valamit kérlek
Brendel Mátyás
Nem tudom hogy a szélsőjobb milyen mocskot nyomat belinkelhetnél erről valamit viszont SzT.A.-t le lehet váltani és egy kultúrmecénást lehetne az élre ültetni akinek az átlagnál jóval nagyo9bb rálátása van pl a korstílusokra népi művészetre tudományra stb.

Kalmár 2011.06.19. 20:39:07

@Brendel Mátyás: Komolyan mondod, hogy a válság közepén egy adósságcsapdába vezetett országnak nyugdíjakkal kapcsolatos hosszútávú befektetésekre van lehetősége??
20 év múlva ki tudja mi jön. Most a 20ezer milliárddal kell kezdeni valamit. Nem emlékszel véletlenül, hogy lett 20 a 8 -ból?

Kalmár 2011.06.19. 20:40:57

A buzik vs Jobbik kérdése egyszerű. A radikális buzik a radikális Jobbikosokkal időnként összejönnek balhézni. Kellene nekik egy zárt kert, lehet tőlem a holdon is.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 20:48:25

@Crescendo: "Vigyuk az ivet masra, ha nem vilagos az allaspontom: ha te pl. ugy szeretsz szexelni, hogy masok neznek. OK-e, ha mindezt az Erzsebet teren teszed? Hogyan is kotelezhetne a sok prud, hogy figyelembe vedd oket?"

szerintem a társadalom ebben valóban prüd némiképp. a gyakorlatban meg nem is prűd, mert pornófilmforgatásnál simán megtörténik az ilyen. mindenesetre van pár dolog, amit érdemes figyelembe venni:

1) a társadalom úgy határozott, hogy itt a társadalmi érdek fontosabb
2) itt szexről, cselekedetekről, és megbotránkoztatásról van szó
3) a homoszexuálisok a felvonuláson viszont nem csinálnak semmi hasonlót

tehát egy köztéren szexelésnél megbotránkozásról beszélni, azt még mindig inkább elfogadom, minthogy ha valakinek a homoszexuálisok puszta felvonulása megbotránkoztató. ez utóbbi álszent bornírtság, nem valóság.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 20:52:19

@Mohamed: "SzT.A.-t le lehet váltani és egy kultúrmecénást lehetne az élre ültetni akinek az átlagnál jóval nagyo9bb rálátása van pl a korstílusokra népi művészetre tudományra stb. "

1) nem lehet. 9 évre bebetonozták a reformerek
2) Orbán hülye ahhoz, hogy ezt megtegye
3) várható jelenség az, hogy ha valahol cenzúra van, akkor a cenzor, és a cenzort kinevező az nem valami művelt, okos, bölcs ember, hanem ugyanolyan hülye, mint az átlag.

emiatt hülyeség a cenzúra, mert várhatóan az egyik hülye a saját hülyeségét erőlteti rá a társadalomra. ez meg rosszabb, mint ha szabadon folyik a nagyrészt mocsok, de legalább szabad.

tudod, a szabad mocsokban legalább néha van egy gyöngyszem, és megtalálhatod. a szabályozott mocsokban viszont csak mocsok van.

sárkányfő 2011.06.19. 21:00:44

Azt hiszem tök fölösleges itt bármit szólni. Itt ez a videó, rajta a náci ellentüntetőkkel, valószínűleg sokak véleményét fejezi ki.

Európa? itt? Röhögnöm kell.

index.indavideo.hu/video/A_meleg_meltosagra_varok

Mohamed 2011.06.19. 21:01:05

Brendel Mátyás
Bizony ezért nem szavaztam a fideszre
" várható jelenség az, hogy ha valahol cenzúra van, akkor a cenzor, és a cenzort kinevező az nem valami művelt, okos, bölcs ember, hanem ugyanolyan hülye, mint az átlag."
nos ez nemmindíg igaz de ha lehet ne a leg kissebbrosszra törekedjünk hanem a legnagyobb jóra mégha elérhetetlen is
"tudod, a szabad mocsokban legalább néha van egy gyöngyszem, és megtalálhatod. a szabályozott mocsokban viszont csak mocsok van."
Hát ezt nem vettem észre ugyan akkor a renszerváltás előtt is volt ismerett terjesztő műsor.

sárkányfő 2011.06.19. 21:03:22

@Kalmár: adósságcsapda? akkor honnan volt pénz a MOL-ra? És honnan volt pénz az adósságcsökkentésre? téged sikerült rávennie Szíjjártónak, hogy rettegj?

sárkányfő 2011.06.19. 21:05:00

az ellentüntetők egy része náci volt. nyíltan vállalták, reklámozták. és kivel van mindenkinek baja? a vidáman sétáló melegekkel, akik a légynek se ártanak. elbaszott egy nép, nem kár érte.

juditka* 2011.06.19. 21:05:17

Ugyan már! A társadalom nagy többsége nem foglalkozik különösebben a homoszexuálisokkal, a vonulgatásukkal ők hívják fel magukra a figyelmet.
Bennem ellenérzéseket vált ki, mélységesen elitélem őket, hallani sem szeretek róluk.
De hát mindenkinek szíve joga buzinak lenni.

:)

brlv24 2011.06.19. 21:09:57

@sárkányfő: Te mindenhol ott vagy es tolod a hulyeseged?:)

Crescendo 2011.06.19. 21:11:27

@Brendel Mátyás: OK, fair enough.
"1) a társadalom úgy határozott, hogy itt a társadalmi érdek fontosabb" - ez a kulcs szerintem. Mikor, hogyan, ki hatarozott igy? Barmilyen pozitiv dolgot, mozgalmat is mondasz, azonnal lehet az ellenzojet is felhozni. Talan a vehemencia a kerdes korul epp azert ilyen felfokozott, mert akar honnan tekinted egy "tobbsegi konszenzus" van akorul, hogy a haloszobai dolgok, maradjanak a haloszoban belul.
Ez a felvonulas meg nem csak arrol szol, hogy megmutassak, hogy leteznek. Arrol is, hogy jogokat kapjanak az adofizetoi penzekhez orokbefogadason, stb.-n keresztul. Szoval egy anyagi kerdes is tobbek kozott, raadasul ismet csak a tobbsegi adofizeto penztarcajara, a prud erkolcse ellenere is.
A pornografia elterjedtsege nem ellenpelda, mert kulturalt tarsalgasban szerencsere ez nem tema, mert nem meno.
Ha mint jelenseget nezem hasonlo a traktoros felvonulashoz, nemi elfogadottsagi szintezettel. Mind a penzrol szol.
Az meg, hogy mindenezen tul, ez miert lett aktualis forro tema, hogy szinte minden mas temat kiszorit a mediabol szinten tanulmanyt erne meg. Kinek az erdeke ennek a temanak a napirenden tartasa. Talan Eisenhower mondta, hogy a politikaban semmi nem tortenik veletlenul. Kivancsi vagyok, hogy ez a herce-hurca kinek lehet az erdeke. Gazdasagi nehezsegekrol a figyelemeltereles? Mi?
Amugy a cikk jo volt, gratulalok.

sárkányfő 2011.06.19. 21:12:49

@brlv24: hű, mindjárt elkezdem szégyellni, hogy nem a nácik oldalán vagyok...

juditka* 2011.06.19. 21:16:47

@Rá Dios:
Micsoda meglepetés! Milyen "szél hozott ide"?
Csak azért irom ezt, mert nagyon tetszik az avatarod, az aranyos kis kutyuska.
Tudod ugye? már írtam, máskor és máshol.
Emlékszel?
:))

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 21:18:15

@Mohamed: "ha lehet ne a leg kissebbrosszra törekedjünk hanem a legnagyobb jóra mégha elérhetetlen is"

1) a várható legjobb jóra törekszünk, ez pedig a liberális demokrácia. a művészet legnagyobb alkotásai ilyen liberálisabb helyeken születtek, illetve még néhányan diktatúrákba, de többnyire indexre kerültek.

2) a "jó" szubjektív. ha te csak a saját magadnak maximális jóra törekszel, az nem a társadalom számára legjobb. a többség tutira nem örülne a szecessziós műsorod erőltetésének.

Crescendo 2011.06.19. 21:18:53

@sárkányfő: jol ertem? egy tarsadalmi csoport gyakorolja a velemeny nyilvanitas szabadsagat, valamint egy masik is (korlatozottan). Sajtovisszhangot az egyik csoport kap inkabb, aki ra is dolgozott erre elore a mediaban (profi figyelemfelkeltes).
Neked meg az faj, hogy a media a sajat szabalyai szerint mukodik es az elso csoport learatja a mediakampanya gyumolcseit (figyelem)? Szerinted ezert elbaszott orszag ez?

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 21:21:40

@Crescendo:

"ez a kulcs szerintem. Mikor, hogyan, ki hatarozott igy?"

a Parlament.

"Talan a vehemencia a kerdes korul epp azert ilyen felfokozott, mert akar honnan tekinted egy "tobbsegi konszenzus" van akorul, hogy a haloszobai dolgok, maradjanak a haloszoban belul."

nem, többségi konszenzus arról van, hogy mindenkinek joga van tüntetni, mindenféle ügyben. és ezt a törvény is tükrözi.

te valami álomvilágban élsz.

juditka* 2011.06.19. 21:23:39

Na. Ja. a homoszexuálisok , hogy ne buzizzam őket:) és a demográfiai kérdés.
Elképesztő ötlet, hogy gyereket örökbe fogadjanak és neveljenek.
Már irtam máshol is. Van éppen elég sok lelkileg sérült gyerek ebben az országban, nagy hiba lenne a számukat növelni.

sárkányfő 2011.06.19. 21:23:59

@Crescendo: a szövegértelmezési vizsgán sajnos NULLA találattal elbuktál.

armanda 2011.06.19. 21:36:10

Az Egyenlitő TV. blogján, van fent egy videó. Két vénember rajta:)
Hát, mit mondjak messziről lesír róluk, hogy két vén hülye buzi.
Bocsánat! Hogy finoman fejezzem ki:) homoszexuális!!
:))

Crescendo 2011.06.19. 21:38:36

@sárkányfő: reszletes ertekeles jar a bizonyitvany melle?

Crescendo 2011.06.19. 21:59:59

@Brendel Mátyás: szerintem elbeszelunk egymas mellett. En ertem, amit mondasz. De te is tisztaban vagy vele te is, hogy egy valasztott tesulet altal hozott intezkedesek (Parlament) csak addig betartathatoak, amig a tenyleges tobbseg akaratat, erkolcset kovetik. A jelenlegi rendszerben nem a valaszto, hanem a parterdek, ill. most majdhogynem egyszemelyi preferencia a donto. Mikent kenyszeritheti az akaratat ra vegso soron egy ember 10 masik milliora?

A velemeny es szolasszabadsagrol nincs vita kozottunk. Arrol azonban igen, hogy milyen formaban es korulmenyek kozott.

Szerintem te nem latod be, hogy bar joguk van a velemeny nyilvanitashoz, a jelenlegi modszerrel nem toleranciat es elismertseget ernek el, hanem ellenerzeseket. Innentol meg nem vilagos nekem, hogy mi is a celjuk alapvetoen? Vagy tenyleg lemaradok valamirol? Bar ezt mar korabban feltettem, de senki nem valaszolt, hogy mi a big picture a jelenlegi tortenesek mogott.

Rá Dios 2011.06.19. 22:27:07

@Crescendo: Érdekes amit mondadz, de veszedelmes ösvény. Más dolog a vamire, valamihez való jog egyértelműsége és màs az azzal való élés célszerűsége. Hogy mikor hogy él valaki egy jogával, az a körülményektől és céljaitól is függ. Aki magát bátorítja, felvonul, aki a közhangulatot szeretné megfordítani, az okos kampányt szervez. Csakhogy nálunk ebben, mindkettőben magáfra marad a meleg.

Crescendo 2011.06.19. 22:58:55

@Rá Dios: Ezert is kerdezem, hat ha valaki tobbet tud nalam, mert nekem valahogy nem all ossze a kep.
Jelenleg nagyjabol az megy at, a tobbsegi tudatlanhoz tartozom, hogy a homoszexualisok felvonulnak (gusztustalan magamutogatas, stb.) a "nacik" meg osszebalheznak veluk. Ez ismetlodik evrol-evre lassan, marad belole a balhe.
Ettol a homoszexualisok ugyan olyan balhes elemme valnak a koznep szamara, mint a jobbikosok. Nem is beszelve arrol, hogy ok egy nagy erzelmi minusszal indulnak, tehat inkabb ellenuk megy a nepitelet.
Akkor meg mi ertelme van ennek? Jobb ettol a modszertol biztos nem lesz nekik, rosszabb viszont inkabb...
Az emberi jogokrol azt gondolom, hogy egy tarsadalom bekejenek szukseges es elengedhetetlen feltetele. De elegseges feltetel azonban szerintem pl. a regi jo Aranyszabaly. "Ne tegy olyat massal, amit nem szeretnenek, hogy veled tegyenek."
Nincs abszolut valaszom a kerdesre, inkabb erdeklodes, hogy mi az egyik vagy a masik iranyba a motivacio.

bigél 2011.06.19. 23:01:07

@Mohamed: Különösebben nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, így hirtelen nem tudok linket adni, de majd megnézem. Viszont amennyiben a genetikai háttér igaz (és vannak erre utaló tanulmányok, bár ha jól tudom, még nem egységes az álláspont ebben a tekintetben), akkor nagy valószínűséggel ennek fenotípusosan is meg kell jelennie. Amikor fenotípusbeli eltérésről beszélünk, nem kell, hogy azt mi lássuk is "kívülről", ez akár egy bizonyos fehérje eltérő kifejeződését is jelentheti. (Ez csak egy példa, hangsúlyozom, a homoszexualitás esetében nem tudom, hogy pontosan mi történik, mit okoz a genetikai eltérés, ha tényleg van.)
De nem akarok nagyon belemenni, mert nem vagyok szakember, a genetika, ill. a genotípus-fenotípus összefüggés pedig nagyon bonyolult a teljes ember szintjén.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 23:25:52

@Crescendo: 1) ha a Parlament szerinted nem illetékes, akkor nincs illetékesebb. Innen nincs értelme vitázni.

2) "a jelenlegi modszerrel nem toleranciat es elismertseget ernek el, hanem ellenerzeseket."

szerinted. szerintem és a szervezők szerint meg nem. miből gondolod, hogy leborulunk mérhetetlen intelligenciád előtt, és hallgatunk rád, csak mert te mondod?

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 23:26:57

@Crescendo: ahogy már másnak is írtam, még ha igazad is volna, a homokosoknak joguk volna akár kontraproduktívat is tenni.

álomszép 2011.06.19. 23:29:05

Álmomban sem gondoltam volna, hogy a " melegek", igy vonulgathatnak.
Irritálva ezzel a társadalom egy nagy csoportját.
Nem csodálkozom, hogy a szélsőjobb "támadja" őket. Pedig nem vagyok a támogatója a pártnak.
Viszont azon IGEN, nagyon csodálkozom, hogy az Lmp. támogatja. Jobban tennék, ha a kormánynak javaslatot tennének a munkahelyteremtésre, és inkább azt támogatnák. Mindenki sokkal jobban járna, ha arra lennének jó ötleteik.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.19. 23:33:27

@Crescendo: "a homoszexualisok felvonulnak (gusztustalan magamutogatas, stb.) a "nacik" meg osszebalheznak veluk. Ez ismetlodik evrol-evre lassan, marad belole a balhe.
Ettol a homoszexualisok ugyan olyan balhes elemme valnak a koznep szamara, mint a jobbikosok. "

ha az embernek egy ici-pici esze is van, és tényleg megnézi a képeket, vagy a felvonulást, akkor azt látja, hogy "Jé, semmi gusztustalanság, ezek a hülye nácik meg mégis köteleket mutogatnak totál normálisan kinéző embereknek".

ráadásul sok hetero is vonul, tehát elé se tudod dönteni, ki homokos.

ezek után már elmebeteg, hülye nácinak kell lenni ahhoz, hogy a melegeket okold.

álomszép 2011.06.19. 23:43:04

"Bécsben lett botrány a pesti melegvonulásból"

www.fn.hu/kulfold/20110619/becsben_lett_botrany_pesti/

"......Az osztrák hallgatói önkormányzat szerint két aktivistájukat is előállította a budapesti rendőrség a tegnapi melegfelvonuláson, noha őrájuk támadtak a "neonácik""

hm. Nahát! ezek a "melegek", felvonulásukkal külföldön is " hiresek " lesznek!

:(((

álomszép 2011.06.20. 00:09:00

"A „homoszexualitás” műszót a homoszexuális Kertbeny Károly író, műfordító alkotta meg.
Nyomtatásban először a magyar 1869-ben névtelenül közreadott, német nyelvű pamfletjében fordult elő.
Kertbeny olyan nevet akart alkotni, amely tárgyszerűen, semlegesen utal a jelenségre, és nem minősíti."

"A homoszexualitás az emberiséggel egyidős, már számos ókori művészi alkotás is ábrázolta. Az egyes társadalmak viszonyulása eltérő volt.
A skála a teljes elfogadástól a közömbösségen át a teljes elutasításig, sőt üldözésig terjedt."

Nincs új a Nap alatt!

:)

Rá Dios 2011.06.20. 00:16:17

@Crescendo: Mélyebb és alaposabb a visszakérdezésed, mint az én állításom volt :-) Amit írsz, annak igazsága nyilvánvalónak látszik, de erről, meg arról sem, hogy egymást legalább tudomásul vegyék, szoval erről nehéz volna kívülről meggyőzni a feleket.

Rá Dios 2011.06.20. 00:17:45

@juditka*: Én meg magam sem mindig :-)

BKV reszelő 2011.06.20. 04:09:40

@Brendel Mátyás: Elég nagy marha vagy...vagy pedig eddigi életedet a segélyekből finanszíroztad. Mindkét esetben fennáll az, hogy nincs igazad. Aki adományból (ez a segély) él, szokja csak meg, hogy azért cserébe valamit tenni kell. Pl. nem csinál disznóólat maga körül egy lakott településen belül, hanem rendet tart. Ez pedig még csak a minimum. Egyébként kár erről vitázni. Akinél az áhított pénz, az diktál. Ha nem tetszik, le kell iratkozni a segélyes listáról és kész. Máris nincs elvárás.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.20. 07:32:55

@BKV reszelő: a polgármester nem a saját pénzét osztogatja az embereknek, hanem az adófizetők pénzét. lehet, hogy azoknak speciel tetszik, ha a polgármseter tisztaságot követel meg, de előbb-utóbb azok a polgármesterek el fognak kanászodni, és a maguk képére fogják akarni formálni az embereket. mert ha lehetőséget adnak a polgármesternek, hogy istent játszon, akkor elég gyorsan istent fog játszani, sőt, beképzelt, zsarnokot is.

akkor meg nem a segélyezési listáról fognak leiratkozni az emberek, hanem a polgármester fog leiratkozni a posztjáról.

sokféleképpen el lehet baszni a dolgot, a Fidesz sokféleképpen meg is teszi. úgy fognak bukni a következő választáson, hogy megmutatják, az MSZP bukása nem a legnagyobb volt.

juditka* 2011.06.20. 09:04:28

@Rá Dios:

Na igen. Vannak dolgok amit már rég meg kellett volna érteni.
Úgy teszünk, mintha nem tudnánk, pedig értjük, csak nem akarjuk elhinni.
Igy van ez.
:)

Rá Dios 2011.06.20. 09:22:00

@juditka*: Ne vessz el, ha szabad kérnem. Beleolvastam korábbi kommentjeidbe; könnyed fogalmazású, de érdemi mondatok nem érdektelen ügyekben :-)

pucros 2011.06.20. 09:45:11

@Brendel Mátyás: ## "Lehet azon vitatkozni, hogy jól formálták-e konkrét intézkedésekbe ezt a szándékot, " ez a vita lényege. természetesen azzal semmi baj, ha a polgármester szereti a tisztaságot. azzal van a baj, ahogy intézkedik. ##

Nem hiszem hogy ez a vita csak egy mindössze 4000 embert érintő kérdés körül folyna.

Az a kérdés, amit szélesebb körre kell vonatkoztatni, az az, hogy mennyi elvetélt finomkodó kísérlet után lehet olyan megoldást választani, ami elsősorban inkább hatékony.

Én ezt egy olyan modellbe helyezem, miszerint jólét és túlélés szempontjai örök harcban állnak, és időnként muszáj leszarni az egyén szempontjait a közösség fennmaradása kedvéért, valamint minél előbb kezdünk eszerint preferálni, annál kisebb egyéni áldozatokat kell hozni.

Rá Dios 2011.06.20. 09:57:35

@pucros: Igaz, de fordítva gyakoribb. Leszarjuk/ják a közösség szempontjait az egyén érdelében.

juditka* 2011.06.20. 10:44:44

@Rá Dios:

Nem, nem fogok elveszni. Hiszen ha nem írok- kommeneket és mást sem, akkor is megleszek valahol a térképen.
Ilyen ez.
:))

juditka* 2011.06.20. 10:48:21

Bocsánat! javitás ! " Kommenteket" :)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.20. 18:56:18

@pucros: "időnként muszáj leszarni az egyén szempontjait a közösség fennmaradása kedvéért"

ez nem az az eset

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.20. 19:01:51

@pucros: konkrétan, a közösség túléléséhez aligha kell előírni, hogy XY mosakodjon meg.

Crescendo 2011.06.20. 19:21:16

@Brendel Mátyás: Az igazsagod ugy latom tul nagy ahhoz, hogy parbeszedbe elegyedj, ne csak kijelents, vagy lenezd a masikat. Kicsit lazitani kellene.
Szerinted hany ember veszi a faradtsagot, mint te, hogy 1 percnel tobbet toltson a temaval es alaposan megnezze a kepeket maganak, ne csak a hiradasok egymondatosaira tamaszkodjon? (Az erintetteken es kisse tagabb korukon kivul?)

juditka* 2011.06.20. 23:09:53

@Rá Dios:

Hiszen még itt vagyok, és ott is, ott vagyok.

:)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.21. 09:49:59

@Crescendo: "Szerinted hany ember veszi a faradtsagot, mint te, hogy 1 percnel tobbet toltson a temaval es alaposan megnezze a kepeket maganak, ne csak a hiradasok egymondatosaira tamaszkodjon? "

ez esetben nem a felvonulással, hanem a zemberekkel meg a híradóval van a gond. és az olyan blogok, mint mi, ezen korrigálunk egy kicsit.

szépen alátámasztottad a cikk értelmét. ügyes vagy! frankó kis felvezető lenne a szöveged a cikkemhez.

juditka* 2011.06.21. 13:09:57

Bepereli a rendőrséget a Jobbik"

A képviselő a sajtótájékoztatón elmondta: a szombati melegfelvonulásra a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében ellendemonstrációt jelentettek be, amelynek részleteit egyeztették a rendőrséggel. A hatóság azonban "nem tartotta be a megállapodást" - tette hozzá.

Mint kifejtette: a rendőrség elterelte a melegfelvonulást, így az Oktogonon gyülekező ellentüntetők nem találkoztak a felvonulókkal, ezért bejelentették a demonstráció végét, a rendőrség viszont senkinek sem engedte, hogy elhagyja a helyszínt."

nol.hu/belfold/bepereli_a_rendorseget_a_jobbik

hm. részemről most kommentár nélkül, mert nincs hozzá kedvem:!??
Illetve annyit: Semmi értelme egyébként hogy "ezek" a melegek vonulgassanak, és "hangulatot" keltsenek.
:)))

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.06.21. 15:45:31

@juditka*: hallatlan, a rendőrség nem terelte a Jobbik elő a melegfelvonulást, hogy különféle atrocitások elkövetésére legyen módjuk! micsoda jogállam ez, ahol már az atrocitások elkövetésétől is megfosztják szegény jobbikosokat!:)

Weöres Dániel · http://www.vatican.va/ 2011.06.21. 22:31:35

"A fidesz taknyos pribékjei
Kinyírták a Kádárt
De nincs itt baj mert..."
süti beállítások módosítása