Hírek és kommentjeink

 

 

Piroslap on Facebook


Legutóbbi hozzászólások

A Voks 14 szerint a kormányváltók fognak győzni

2014.03.17. 11:48 | Brendel Mátyás | 340 komment

Címkék: választások 2014 voks 14

voks14partok.png

Az eredményekben a legmegdöbbentőbb, hogy a statisztikai korrekció erősítette a vezető pártok előnyét

Ahogy az köztudott, a Voks 14 egy mobil platformon működő közvélemény-kutatási szoftver, amelynek fő célja a pártszimpátia felmérése, mellékesen pedig politikusok népszerűségét is megkérdezi, továbbá napi kérdéseket is feltesznek, amelyek változóan érdekesek, értelmesek vagy érdektelenek vagy értelmetlenek. Ezekről nem fogok most értekezni, az egyik napi felmérésről itt írtam.

A VOKS 14-nek a hagyományos közvélemény-kutatókkal szembeni előnye, és újdonsága, hogy nem egy előre fixált, kis mintán dolgoznak, hanem bárki szavazhat. Pontosabban akinek van a megfelelő android, windows phone, vagy ad absurdum iphone platformot futtató eszköze, az szavazhat. Mindjárt van még egy hátrány: akinek több ilyen eszköze van, az többször is tud szavazni. De ez a hiba vélhetően nem akkora, mint az egyéb torzítások.

Egyébként a különbség a Voks 14 és a közvéleménykutatók között ebben nem olyan nagy, mint ahogy gondolná az ember. Az igaz, hogy a közvéleménykutatóknál csak az válaszolhat, akit megkeresnek. De az nem igaz, hogy akit megkeresnek, az válaszol. Egy önkéntességi faktor a közvéleménykutatóknál is van, és a szavazatok esetleges titkolásával ott is lehetséges torzulás.

A Voks 14 fejlesztői az internetes szavazást nem engedik meg, illetve nem fejlesztették ki, interneten se szavazni, se megnézni nem lehet a szavazás állását. Ezt azzal indokolják, hogy az internet tetemes többszörös szavazást tenne lehetővé, a mobil platform pedig az előbb említett lehetőség ellenére azért mégiscsak nagyjából egy szavazatot enged meg fejenként. Az interneten megnézni a szavazatokat, ez csak fejlesztés kérdése, amelyre eddig még nem jutott idő.

Ezzel a tervezéssel és ezen döntések mentén sikerült egy viszonylag nagy közönséget elérő, de még így is nagyon torz felmérést összehozni. A Voks 14 több tízezer szavazatból állítja össze az eredményt, ami egy nagyságrenddel több a klasszikus közvélemény-kutatók mintanagyságánál (pár ezer). Másrészt viszont durván torz, hiszen azon szavazók köre, akik ilyen szavazási lehetőséggel rendelkeznek, elég speciális. Viszonylag kevés embernek van eszköze a megfelelő platformmal, még kevesebben telepítik az appot, és szavaznak le.

Feltehetően ennek köszönhető az, hogy amióta én ismerem a szavazás állását, a kormányváltó koalíció (akkor még a Bajnai féle Együtt) toronymagasan vezetett. Ez pedig szöges ellentétben van a klasszikus közvélemény-kutatók eredményeivel. Erre szerintem két magyarázat lehetséges:

A) Ez vagy a Voks 14 torzítása miatt van. Azaz azon emberek körében, és csak azon emberek körében, akik a megfelelő mobil platformmal rendelkeznek, valóban a kormányváltó koalíció vezet.

B) Vagy a hagyományos közvélemény-kutatók torzítanak, és valóban a kormányváltó koalíció a népszerűbb. Ennek magyarázata lehet, hogy az emberek titkolják a valós pártpreferenciájukat, ha a hagyományos közvélemény-kutatók telefonon felkeresik őket. Ezzel szemben őszintébbek, ha a Voks 14-ben maguk szavazhatnak.

A) és B) egyszerre is igaz lehet, és ekkor egy kevert effektust kapunk. Sőt, ez valószínű.

Annak kiderítésére, hogy A) és B) effektus közül melyik milyen erős lehet, illetve a felmérésük hitelesebbé tétele érdekében a fejlesztők néhány alapkérdés alapján megpróbálják kiegyensúlyozni a felmérést. Így jelent meg nemrég a felmérés "reprezentatív" változata. Például megkérdezik a lakhelyedet, és ez alapján próbálják kiegyensúlyozni az adatokat. Mert vélhetően a kisebb falukból kevesebb szavazat jön be, mint a fővárosból, még a lakosság természetes eloszlásához képest is torz módon. A lakosság valós eloszlását ismerve ezen elvileg lehet némi korrekciót végezni, és reprezentatív felmérést készíteni egy torz felmérésből is. A lakosság valódi eloszlásának és a szavazásbeli eloszlásának arányában kell ellensúlyozni az adatokat.

Az is téves elképzelés, ha valaki azt hiszi, a közvéleménykutatók ilyet nem csinálnak. De csinálnak. A közvéleménykutatók  sem eleve reprezentatív mintát kérdeznek meg. Igyekeznek amennyire lehet kiegyensúlyozott mintát használni, de végül kénytelenek ők is statisztikai korrekciókat végezni. A voks 14 esetében ez a korrekció valószínűleg nagyobb, mert a nyers minta messzebb van attól, hogy reprezentatív legyen.

Csakhogy - meglepő módon - a Voks 14 esetében a reprezentatívnak mondott felmérés a meglévő tendenciákat nem megfordítja, nem gyengíti, hanem még erősíti is. A vezető Kormányváltó Koalíció még jobban vezet, a második Jobbik még nagyobb előnnyel második. A Fidesz és az LMP pedig gyengébb, mint a nyers adatoknál. Ezek közül csak az LMP esetében kézenfekvő a magyarázat: az LMP esetén kézenfekvő, hogy a nyers adatokban felül van reprezentálva, és a falusi illetve szegényebb lakosság körében nem olyan népszerű. A Jobbik esetében kevésbé egyértelmű a dolog, de elképzelhető, hogy vidéki, szegényebb rétegekben erősebb, mint a gazdagabb, városi szavazók között. A Fidesz esetében bármi lehet, ezt nem is próbálom megtippelni sem.

Ami a Jobbik második helyét illeti, itt lehetett olvasni arról, hogy a párt kifejezetten rágyúrt, hogy jobb eredményt érjen el a Voks szavazásán. Ez pedig a Voks14 rendszerének újabb, immár kiküszöbölhetetlen hibája. Egy párt mozgósítással közvetlenül manipulálni tudja a felmérést. Igaz, más pártok is, és ez esetben kérdés, hogy a Fidesz miért nem csinálta ezt, illetve az MSZP sem. Az MSZP-nek ugyanis önmagában igen alacsony támogatottsága volt a nyers adatoknál korábban. Elvben, ha mindegyik párt ugyanannyi jelentőséget adna a VOKS-nak, akkor a VOKS tulajdonképpen a kampánnyal együtt, a mozgósítási kapacitással együtt tudná modellezni a valódi választást, és ezáltal a hátrányból előny válna, de ez a feltételezés valószínűleg nem teljesül. Nem mindegyik párt tekinti ezt most egyenlő mértékben fontosnak.

Ami a kormányváltó koalíció sikerét illeti, ez is lehet közvetlen kampány eredménye, mégpedig akkor a Bajnai féle Együtt-PM kampányolt. Egy másik magyarázatot is el tudok viszont elképzelni: ez pedig az, hogy a nyers adatokban korábban oly gyenge MSZP vidéken sokkal erősebb, és a statisztikai korrekciónál ez sokkal erősebben nyom a latba, mint a fővárosban vélhetően erősebb Együtt-PM  visszasúlyozása. Egyszerűbben mondva: az MSZP vidéken sokkal többet hoz, mint amennyit az Együtt-PM vagy a DK vidéken gyengül. A statisztikai korrekció során ugye feltehetően a vidéki, szegényebb, idősebb rétegek lettek felsúlyozva, és feltehetően itt nem az Együtt-PM lett még erősebb, hanem inkább az MSZP szavazatokat értékelték fel. De ahhoz, hogy ez az eredmény kijöjjön, ahhoz az kellett, hogy ezekben az alulreprezentált rétegekben az MSZP-nek tetemes előnye legyen a Fidesszel szemben.

Lehet persze, hogy a reprezentatív adatok egyszerűen el vannak rontva. De ha elfogadjuk, hogy a reprezentatív adatok korrekciója alapvetően helyes irányba mutat, akkor egyetlen tanulságot vonhatunk le: a Voks 14 reprezentatív felmérése akármilyen furcsa, de a valós helyzet irányába mutat: a kormánykoalíció és a Jobbik erősebb, mint azt a közvélemény-kutatók mondják, a Fidesz pedig sokkal gyengébb. Ennek alapvető magyarázata pedig a B) effektus lehet, azaz az, hogy a kormányváltók titkolják a hagyományos közvélemény-kutatóknál a szavazatukat.

Minderre a Voks 14 felmérése az egyetlen valamire való bizonyíték, amelyről tudok, és mindez azon múlik, hogy a reprezentatív korrekciót jól implementálták-e a fejlesztők. Ezért a Voks 14-nek, és annak a kérdésnek, hogy mennyire csinálták meg jól a korrekciót, mérhetetlen jelentősége van.

Frissítés: A VOKS 14 fejlesztői a cikk írása után több részletet tettek közzé a statisztikai korrekcióról:

"Reprezentatív: az összes válaszadó közül valószínűségi mintavétellel (tehát véletlenszerűen) kiválasztottunk embereket úgy, hogy a végleges minta megoszlása megfeleljen a teljes lakosság összetételének. Például a férfiak és nők, a különböző korcsoportok, a városban vagy falun élők aránya a mintánkban pontosan annyi, mint a teljes magyar lakosság körében.
A mintavétel során felhasznált demográfiai tényezők, amelyek szerint a minta reprezentálja a magyar lakosságot (a KSH 2011-es népszámlálási adatok szerint):
- nem
- kor
- iskolai végzettség
- régió
- településtípus
A minta adatbázis szinten reprezentatív."

Ez pedig elég jó módszernek látszik, bár én nem a subsampling, hanem a súlyozás módszerét választottam volna. 
voks_politikusok.jpgA Voks 14 a politikusok eredményét is közzé tette. A peprezentatív adatok és a nyers adatok aránya itt is hasonló: Vona Gábor sokkal erősebb a reprezentatív adatban, Gyurcsány és Mesterházy is. Az Együtt-PM politikai kb egyensúlyban vannak, Schiffer sokkal gyengébb, a Fidesz politikusai közül a többség inkább gyengébb a reprezentatív adatokban.

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy visszaigazolódik a pártpreferenciák trendje: a Jobbik, és a Koalíció erősebb, a Fidesz és az LMP gyengébb a reprezentatív adatokon. Ez igazolni látszik azt, hogy a Kormányváltó Koalíció és a Jobbik valóban erős. A Kormányváltók ereje pedig az Együtt-PM ereje a fővárosi, fiatalabb, jómódúbb rétegekben, továbbá a DK ereje a vidéki, szegényebb, idősebb rétegben, illetve az MSZP némi ereje ugyan eme rétegekben. A fenti analízisem tehát helyes volt, csak a DK erejét kell hozzátenni, erről nem tudtam mit jósolni eme újabb adatok nélkül.

Ma pedig már a pártok nyers:

PARTOKNYERS.png

És reprezentatív adatait

 

PARTOK_REPR.png

is meg tudom osztani.

Ez alapján is az látszik, hogy a reprezentatív adatokban a DK sokkal, az MSZP pedig jelentősen erősebb, az Együtt-PM pedig valamivel gyengébb. Ez adja ki azt, hogy a reprezentatív adatokban összességében a kormányváltók erősebbé válnak. Azt is látjuk, hogy a több, mint 20ezer szavazóból csak 764-et válogatnak ki. Ez egyébként sok adat eldobását jelenti. Szerintem ez így rosszabb, mint ha fel és lesúlyozással egyenlítenének ki. No mindegy, ez a 764 fő állítólag legalább a felsorolt tulajdonságban KSH reprezentatív. És a 764 nem kevés adat.

Természetesen továbbra is ott van a lehetőség, hogy a pártok mozgósítása miatt torz a reprezentatív adat is. De az továbbra is nehezen magyarázható, hogy a DK és az MSZP miért lett erősebb a reprezentatív adatokban, ha nem azért, mert valóban erősebbek vidéken.

Piroslap Twitteren Piroslap Facebookon Piroslap IWIW-en Piroslap Hírlevél
 

A bejegyzés trackback címe:

https://piroslapok.blog.hu/api/trackback/id/tr995864860

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 00:13:09

@LallyPop:

"Kit érdekel a cikked? "

téged. de ha tévedésből vagy itt, és függő vagy, akkor segíthetek.

LallyPop 2014.03.18. 00:14:50

@Brendel Mátyás: Nem, most elég a hozzászólásokban a hazugságaidat kigyomlálni. A cikket meghagyom a türelmeseknek..:)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 00:15:42

@LallyPop:

"Ja, bár eddig soha nem tévedett egy se még 10%-ot se, most mind 20%-ot téved."

eddig én is mindig így érveltem. és most sem mondom, hogy tévednek. csak a voks 14 esetében arra nem tudott eddig senki magyarázatot adni, hogy a korrekcióval még inkább a kormányváltók győznek, mint a nyers adatokkal.

ez egy olyan furcsa dolog, hogy nem lehet szőnyeg alá söpörni. az egyetlen magyarázat, amivel eddig bárki elő tudott jönni, nevezetesen én, hogy mi van, ha a felmérés eredménye igaz.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 00:16:30

@LallyPop: hazugságért tudod mi jár. a hazugsággal való rágalmazás is hazugság.

Pipas 2014.03.18. 00:19:50

@Brendel Mátyás: >>"lehet, hogy..." tehát nincs érved.<<

Ha elfogadod, hogy elképzelhető, hogy teljesen rossz a minta és az eredmény, akkor nem kell bizonyítanom semmit, neked kell bizonyítanod, hogy a minta reprezentatív és az eredmény elfogadható. Azt gondolnám, hogy egy "posztdoc kutató" ezzel tisztában van, nyilván csak be akarsz ugratni. :)

"frankó. de tudjuk, hogy nem ez a helyzet, tehát ennek nincs köze a kérdéshez. "

Nem, nem tudod, csak hiszed. Felteszed, hogy a pártpreferenciától függetlenül töltötték le a programot, de ez egyáltalán nem valószínű. Miért is nem?

Azért, mert több, egymástól független közvéleménykutató véletlenszerű mintát használt és az itt bemutatott eredményektől drasztikusan eltérő eredményeket produkált. A közvéleménykutatók a természettudományos módszer alapján véletlenszerű mintát használtak, hibahatáron belül reprodukálható eredményeket kaptak az itteni eredmények azonban hibás metodika alapján, kontrollálatlan mintavétellel dolgoztak és az eredmények nem reprodukálhatók, sőt a reproduált eredményektől igen erősen eltérnek.

Az eltérő eredményekre egy lehetséges magyarázat az, hogy a ballibeláris szavazók körében népszerűbb a program.

a nemzet fogatlan provokátora 2014.03.18. 00:30:10

@P.Freddy: Nem volt az olyan szar 2002-ben. Igen kis különbséget mértek a két oldal (Fidesz-Mdf, Mszp-Szdsz) között. Ebben a kis különbségben benne rejlett az is,hogy nem a kormánypárt van többségben, valamint az is hogy a véghajrán sok múlik.
Ha most mindössze 4-5% lenne a különbség a két oldal között a kk-k alapján ,közel se tekinteném lefutottnak a meccset, de nem ez a helyzet. Ráadásul az Mszp,E-14-pm, Dk hármasnak már közel se lenne elég pár % -kal megverni a Fideszt-t mint 2002-ban vagy akár 2006-ban, hisz van egy 15 %- os Jobbik amelyik tuti nem állna össze velük, tehát a "Kormányváltás" még akkor sem lenne képes kormányt alakítani ha valami csoda folytán pár mandátummal többet szerezne mint a Fidesz.
A "segghülyefasz" meg te vagy kisfiam, ha ilyen délibábos hülyeségeknek bedőlsz, mint amit a poszter produkált. Keserves lesz az ébredés 6-án, de addig álmodozz csak..

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 06:54:48

@a nemzet fogatlan provokátora: "az Mszp,E-14-pm, Dk hármasnak már közel se lenne elég pár % -kal megverni a Fideszt-t mint 2002-ban vagy akár 2006-ban, hisz van egy 15 %- os Jobbik amelyik tuti nem állna össze velük, tehát a "Kormányváltás" még akkor sem lenne képes kormányt alakítani ha valami csoda folytán pár mandátummal többet szerezne mint a Fidesz."

a mostani rendszer olyan, hogy pár százalék nyeréssel simán lehet kétharmadot vinni, és a Jobbikot is le lehet mosni.

laci0011 2014.03.18. 07:08:29

@a nemzet fogatlan provokátora: Április 6.-án sajna törvénybe ütköző illegitim választás lesz,ha ezen sem sikerül nyerni moszkovityenkának szétröhögöm magam rajtatok,kékcédulás erkölcs,tisztesség,morál nélküli elmekórtani esetek.Észre sem veszitek a közgép-strabag kilopja alólatok az országot.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 07:49:24

@Pipas:

"Ha elfogadod, hogy elképzelhető, hogy teljesen rossz a minta és az eredmény, akkor nem kell bizonyítanom semmit, neked kell bizonyítanod, hogy a minta reprezentatív és az eredmény elfogadható. "

egy faszt nyuszókám.

1) a cikk nem arról szól, hogy én azt állítom, hogy a voks 14 reprezentatív. ha megnézed, akkor egy csomó feltételesség van benne, éd érvek vannak pro és kontra

2) a cikk arról szól, hogy a lehet, hogy nem reprezentatív voks és a lehet, hogy nem reprezentatív közvélemény-kutatókat összevetjük, akkor hogyan gondolkodhatunk, miközben persze egy csomó mindent nem tudunk

3) a cikk legerősebb érve, hogy a voks 14 statisztikai korrelációjával a kormányváltók előnye MÉG NAGYOBB. erre nincs magyarázatod. erre lövésed sincs, mi lehet az ok

4) ti voltatok azok, akik azt mondtátok, a voks 14 korrigált eredménye sem lehet reprezentatív. ezt nektek kell igazolni, nem nekem, mert ez egy erős állítás. nem én tettem erős állítást, hanem ti.

""frankó. de tudjuk, hogy nem ez a helyzet, tehát ennek nincs köze a kérdéshez. "

Nem, nem tudod, csak hiszed."

nem, én tudom, hogy a minta nem csak fidesz szavazókból áll. bazdmeg, most már azt se tudod, hogy te magad milyen példát mondtál, mi lenne, ha odafigyelnél, te elmegyogyós baromállat?!

" Felteszed, hogy a pártpreferenciától függetlenül töltötték le a programot"

dehogy teszem fel. a cikkben írom is, hogy lehet ebben is torzítás. csakhogy a KK-knál ugyanígy lehet torzítés, mert ott azt kell feltételezni, hogy az emberek pártpreferenciától függetlenül válaszolnak. sokak felvetése szerint ez most nagyon nem igaz, eltitkolják a szavazatukat.

"A közvéleménykutatók a természettudományos módszer alapján véletlenszerű mintát használtak"

ez nem igaz. nem tudod, hogy működnek a közvélemény-kutatók. ők sem ab ovo reprezentatív mintát használnak, ők is statisztikailag korrigálnak.

azon kívül a közvélemény-kutatóknál van egy olyan effektus, hogy vannak nem válaszolók, és elképzelhető, hogy a nem válaszolás igen erősen függ a pártpreferenciától, ahogy azt sokan felvetik.

ha tehát a közvélemény-kutatók eltérnek a vokstól, akkor mint írtam, mindkét eset lehetséges: vagy a közvélemény-kutatók tévednek, vagy a voks. mindkét esetre van magyarázati lehetőség. mindkét módszerben van hibalehetőség. az nem úgy van, hogy a KK-k tökéletes, tudományos módszere áll szemben a voks 14 hibás módszerével.

"Az eltérő eredményekre egy lehetséges magyarázat az, hogy a ballibeláris szavazók körében népszerűbb a program. "

egy másik lehetséges magyarázat, hogy a balliberális szavazók titkolják a szavazatukat a közvéleménykutatók elől.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 08:24:42

@Pipas: Még valami.

Tegyk fel, hogy a kormányváltó koalíció előnye a Fidesszel szemben abból fakad, hogy az Együtt kampányolt a voks mellett, a Fidesz meg nem.

Ezek után statiszitkai korrekciót hajtanak végre. Mit várhatunk ekkor? A statiszitkai korrekció lényegében az alulreprezentált rétegeket súlyozza fel, a fővárosi, fiatal, jómódúbb, informatikában nyüzsgőbb rétegeket meg le. A statisztikai korrekció nagyjából ugyanazon reprezentálásbeli különbséget akarja kiegyenzúlyozni, amely különbség egy internetes kampánynak is sajátossága. Azok a rétegek, akiket jobban elér az internetes kampány, kb ugyanaz a réteg, mint akiket a statiszitikai korrekció lesúlyoz.

De akkor egy ilyen statisztikai korrekciónak a különbséget csökkentenie kellett volna. És nem csökkentette, hanem növelte.

Fájó statisztikus 2014.03.18. 09:29:29

@Brendel Mátyás: Akkor mondjuk kezdd az "An Introduction to Survey Research" c. weisberg könyvvel, sorban átveszi az adatok és statisztikák kialakításánál felmerülő problémákat, ezek közé tartozik az alaphalmaz felvételének irányítása is, jó szórakozást.

"Összekavarsz két kérdést. Hogy a pártok ugyanúgy mozgósítanak-e, illetve, hogy a szavazók ugyanúgy motiváltak-e. A pártok mozgósítására is kellene igenis hivatkozás, mert hasból bemondásra nem hiszem el."
Nem fogom végigböngészni a facebookot ezért már' megbocsáss, te is fent elismerted, hogy úgy hírlett az együttnél nagyon népszerű lett a program, csak te aki bejegyzést írtál sem bírtál x hónapot visszagörgetni, hadd ne dolgozzak helyetted, használd a buksid.
Egyébként meg te kavarod össze ugyanis a motiváltság nem feltétlenül egy random program fidesz gombjának püfölésében valósul meg, már ha a kedves párt erre való igényét nem fejezi ki
(ja hogy mégis kell hozzá a mozgósítás, teccikérteni?)
"A postban megemlítem a közvélemény-kutatásokat, összehasonlítom őket a VOKS eredményével, felvetem, hogy lehet, nekik van igazuk, nem tudom, hogy mit gondolsz, mit kéne velük még csinálni."
Pont azt írtam, hogy semmit. Egyszerűen nem ők tehetnek a helyzetről, de addig amíg az értékelt alanyok ennyire aránytalan erőfeszítéssel vesznek részt a programban addig az egész tök értelmetlen.

Az meg komolyan kérdés hogy az x+1 közvélemény kutatók véleménye, aminek a többsége választásról-választásra 3-5%on belül mozog egymáshoz képest értékek tekintetében és tulajdonképpen a választásokat is egy ugyanekkora hibahatárral előrejelzik a pontos, vagy egy teljesen új okostelefon alkalmazás?
Pont ez az, hogy ilyen meddő hülyeséget felvetni sem érdemes és mondjuk az 5 nagy közv. kutató átlagosan mért értékeihez képest kéne belőni a program eredményeit a kezdetekben. Csak a jelen problémák miatt ez az arányosítás is erőltetett és főleg torz lenne. Plusz elvesztené azt a nagy előnyét amiben jobb a hagyományos módszernél, mégpedig hogy folyamatos a kiértékelés.

"ez például mindjárt nem igaz a VOKS 14-re. az elején elbuktad."
Hogyne, hiszen itt nem egy letölthető alkalmazásról beszélünk, amire te JELENTKEZEL, wow so random, very scientific, friss a program, homogének az elemek.
Ahogy a fentiekben kifejtettem ha az alaphalmaz nem random onnan már úgy válogatnak ahogy akarnak, a részhalmaz sem lesz random.

Dr.Korász 2014.03.18. 09:45:01

@komplikato: Kiket juttatott anyagi romlasba? Pontositanad? Persze, nem neveket kerek, de azokat is tudsz...

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 09:47:19

@Fájó statisztikus:

"Nem fogom végigböngészni a facebookot ezért már' megbocsáss, te is fent elismerted, hogy úgy hírlett az együttnél nagyon népszerű lett a program, csak te aki bejegyzést írtál sem bírtál x hónapot visszagörgetni, hadd ne dolgozzak helyetted, használd a buksid."

akkor itt a cikkel nem vitatkozol, a cikkhez nem tudsz hozz'tenni, a cikkhez képest nem tudsz újat mondani. ilyenkor nem kell ám kommentelni csak azért, hogy mutogasd magad!

"Az meg komolyan kérdés hogy az x+1 közvélemény kutatók véleménye, aminek a többsége választásról-választásra 3-5%on belül mozog egymáshoz képest értékek tekintetében és tulajdonképpen a választásokat is egy ugyanekkora hibahatárral előrejelzik a pontos, vagy egy teljesen új okostelefon alkalmazás?"

írtam egy lehetséges magyarázatot, amely az x+1 közvéleménykutató tendenciózus hibáját okozhatja. tehát igen, ez is lehetséges.

"Pont ez az, hogy ilyen meddő hülyeséget felvetni sem érdemes és mondjuk az 5 nagy közv. kutató átlagosan mért értékeihez képest kéne belőni a program eredményeit a kezdetekben."

ez hülyeség. ezt nem lehet kommunikálni.

"Hogyne, hiszen itt nem egy letölthető alkalmazásról beszélünk, amire te JELENTKEZEL, wow so random, very scientific, friss a program, homogének az elemek."

a közvélemény-kutatásoknál sem tudod, hogy mennyire homogén a nem válaszolók halmaza. az bizony ugyanúgy JELENTKEZÉSen múlik. a válaszolok--nem válaszolok is egy jelentkezés, mint a letöltöm - nem töltöm le.

a kk és a voks 14 között nem az a különbség, hogy a kk teljesen kontrollálni tudja a válaszolókat, hanem az, hogy a voks 14 nem korlátozza a válaszolókat.

"Ahogy a fentiekben kifejtettem ha az alaphalmaz nem random onnan már úgy válogatnak ahogy akarnak, a részhalmaz sem lesz random."

a kk esetében sem random az alaphalmaz.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 09:50:13

@Fájó statisztikus:

a legfájóbb statisztikai összefüggésre továbbra is fájóan nincs lövésed sem:

miért van az, hogy a voks 14 statisztikai korrekciója növelte a kormányváltók előnyét?!

RoyalGast 2014.03.18. 10:21:05

Ez mindössze annyit jelent, hogy ezt az adott mobilalkalmazást sokkal nagyobb számban és arányban használják a ballib összefogás/kormányváltás hívei, mint akár a fideszes akár a jobbikos jobboldaliak. Ez a felmérés még annyira sem reprezentatív, mint a közvélemény-kutatók statisztikái.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 10:37:33

@RoyalGast: olvasd el a cikket, hülyegyerek! ennél többről szól.

Ben Franklin 2014.03.18. 10:41:41

Sose hallottam a voks14ről. Külföldön sehol nem várnak kormányváltást, Bajnai meg Mesterházy se vár kormányváltást, tehát ez biztos vmi szupertitkos anyag, amit a poszter szív.

RoyalGast 2014.03.18. 10:41:45

@Brendel Mátyás: Gratulálok, a stílusod önmagáért beszél! Nem tudom, milyen jogon "hülyegyerekezel" le vakait kapásból, akit nem ismersz, és semmit nem tudsz róla.
Mindezzel csak azt igazolod, hogy nem vagy szalonképes, nem tartozol abba a kategóriába, akivel érdemes akár egyetlen percre is érdemben szóba állni. Én nem fogok lesüllyedni a szintedre, nem kezdek seggfejezni, hülyézni, és egyéb jelzőkkel illetni, egyszerűen keresztülnézek rajtad, ahogyan azt a hozzád hasonló színvonaltalan, unintelligens bunkókkal érdemes.
A jövőben fröcsögjed nyugodtan az indulatos, szalonképtelen vagdalkozásaidat, ahogy tetszik, nem fogok neked reagálni (talán majd ha azt látom, hogy képes vagy normális, konszolidált emberi hangnemben értekezni).

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 10:47:49

@RoyalGast:

"Gratulálok, a stílusod önmagáért beszél! Nem tudom, milyen jogon "hülyegyerekezel" le vakait kapásból, akit nem ismersz, és semmit nem tudsz róla."

Azon az alapon, hogy idejössz, látsz egy címet, és benyögsz egy pár dolgot, ami a cikk elején a kiindulópont. Tehát úgy kommenteltél, hogy el se olvastad a cikket. Igénytelen, értelmetlen, gondolkodni lusta hozzászólás. Ezt tudom rólad. Ezen az alapon meg tudom ítélni, hogy hülye vagy.

A kommented olyan volt, amivel értelmetlen normális hangon vitázni, mert ha nem vagy képes elolvasni a cikket, akkor én meg nem vagyok hajlandó elismételni neked a cikket, csupán jelzem, hogy igénytelen, tuskó fasz vagy. Azt kaptad, amit megérdemeltél.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 10:48:46

@Ben Franklin: ha sosem hallottál a voks 14-ről, akkor a további benyögésed is irreleváns, hiszen tájékozatlan hülye vagy.

Ben Franklin 2014.03.18. 10:51:39

@Brendel Mátyás: A választók túlnyomó része tájékozatlan. Nem tud róla hogy kormányváltás lesz.

RoyalGast 2014.03.18. 11:02:34

@Brendel Mátyás: csak és kizárólag annyit teszek még neked hozzá, hogy elolvastam a nyüves cikket, mielőtt az első hozzászólást beírtam, de az, amit egy ilyen oldalon írnak, nekem kb. annyi, mint amikor egy szúnyog a fülembe zümmög fülledt nyári éjszakákon. :)
A te saját érdeked lenne, hogy ne lovald bele magad a kormányváltás gondolatába, mert attól olyan messze vagyunk, mint ide Kamcsatka, dehát aki még ma képes a ballibsi okádás mellett hitet tenni, annak az értelmi képességei a szememben egy éticsigáéval vetekszenek. A te esetedben pedig ezt a feltételezélst a kommentjeid minősége is megerősíti, láthatóan nem vagy képes senkihez két mondatot anélkül hozzászólni, hogy az tele legyen "hülye", "fasz", "segg" és hasonló jelzőkkel. Mint látod, én is meg tudom fogalmazni azt, amit rólad gondolok úgy, hogy egyetlen trágár kifejezést nem írok le - persze ismét bebizonyosodik a mondás igaza, miszerint "a stílus maga az ember". :)))
További jó epeömlést kívánok neked! ;)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 11:15:11

@RoyalGast:

"csak és kizárólag annyit teszek még neked hozzá, hogy elolvastam a nyüves cikket, mielőtt az első hozzászólást beírtam, de az, amit egy ilyen oldalon írnak, nekem kb. annyi, mint amikor egy szúnyog a fülembe zümmög fülledt nyári éjszakákon. :)"

OK, bazdmeg, de akkor bevallottad, voltál olyan köcsög, hogy olvasás nélkül szóltál hozzá, és nyögd be a hülye kommentedet.

"A te saját érdeked lenne, hogy ne lovald bele magad a kormányváltás gondolatába"

a saját érdeked, hogy elolvasd a cikket, és ne adjál olyan tanácsokat, amelyek mellélőnek. nem lovallom bele magam semmibe. honnan a faszból vetted? elolvastad a címet, és a magad hülyegyerek módján így értetted? ez nem az én bajom, ez a te hülyeségedet mutatja.

"aki még ma képes a ballibsi okádás mellett hitet tenni, annak az értelmi képességei a szememben egy éticsigáéval vetekszenek."

ez nálad a Dunning Kruger effektus miatt lehet.

" A te esetedben pedig ezt a feltételezélst a kommentjeid minősége is megerősíti, láthatóan nem vagy képes senkihez két mondatot anélkül hozzászólni, hogy az tele legyen "hülye", "fasz", "segg" és hasonló jelzőkkel."

de képes vagyok, ha nem hülye faszokkal beszélek. itt sok a hülye fasz, ez az oka a megfigyelésednek.

"igaza, miszerint "a stílus maga az ember". :)))"

az egyik leghülyébb, felszínes közhely. eszerint például XVI. Lajos bizonyára zseniális észkombájn volt.:) oszt a fenét. felszínes barmok ismételgetnek ilyen bugyuta közhelyeket.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 11:15:51

@Ben Franklin: ha sosem hallottál a voks 14-ről, akkor a további benyögésed is irreleváns, hiszen tájékozatlan hülye vagy.

RoyalGast 2014.03.18. 11:25:01

@Brendel Mátyás: "elolvastam a nyüves cikket, mielőtt az első hozzászólást beírtam..."

mire te: "OK, bazdmeg, de akkor bevallottad, voltál olyan köcsög, hogy olvasás nélkül szóltál hozzá, és nyögd be a hülye kommentedet."

Magyarán, közvetlenül miután leírom, hogy elolvastam a cikket az első komment előtt, közvetlenül utána megint azzal jössz, hogy olvasás nélkül "nyögtem be" az első kommentemet. :))
Ehhez nincs is tovább mit hozzáfűzni, mert ezekszerint egyszerű és világos mondatokkal sem lehet veled kommunikálni, mert nem fogod fel az értelmüket. Csoda, hogy írni-olvasni megtanultál. :)))

Ami pedig a "hülyfeszozást" illeti: mint láthattad volna (ha értelmezni tudnád a mondatokat, amiket olvasol), én is egy idióta, ostoba, korlátolt hülye fasznak tartalak téged, de ezt meg tudtam szalonképesen, intelligens ember módjára, diplomatikusan fogalmazni. Erre te nem voltál képes, mert csak "hülyefaszozni" tudsz, ha valakivel nem vagy egy véleményen. Ordenáré kocsmai stílus, utoljára mondom, nem vagyok hajlandó lesüllyedni erre az ember alatti szintre.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 12:25:43

@RoyalGast:

OK, benéztem a multidőt. de ettől még nem lesz igazad.

1) ha elolvastad a cikket, akkor mi a fasznak szóltál hozzá olyat, ami a cikk kiindulópontja, és ahonnan a cikk még egy csomó gondolatmenetet közöl?! ennek mi a fasz értelme van?!

2) "de ezt meg tudtam szalonképesen, intelligens ember módjára, diplomatikusan fogalmazni."

az intelligenciának semmi köze a fogalmazásmódhoz. és attól, hogy te úgy fogalmaztad meg, miért kéne mindenkinek úgy fogalmaznia?! honnan a faszból veszed, te köcsög, hogy te itt valami divatdiktátor lehetsz?! én sokféleképpen tudok fogalmazni, ennyit az intelligenciámról. minden alkalommal azt a fogalmazásmódot választom, amelyikhez éppen kedvem van, vagy amelyiket jónak látom. te honnan veszed a bátorságot, hogy ebbe beleugass?!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 12:27:46

@RoyalGast:

Ha elolvastad a cikket, akkor:

1) láthatod, hogy tudok más stílusban is fogalmazni

ezek után pedig.

2) ha te kaptál tőlem egy stílust, az bizonyára azért van, mert neked ezt la stílust láttam adekvátnak

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 12:28:35

@RoyalGast: és a stílus elkerülésére van egy nagyon egyszerű megoldás: legközelebb értelmesen szólj hozzá a cikkhez! amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten

a nemzet fogatlan provokátora 2014.03.18. 15:16:00

@Brendel Mátyás: Elméletileg sok minden elképzelhető, csak az a gond , hogy az ilyen várakozások az ehhez hasonló teljesen megalapozatlan és szakmaiatlan "felmérésekre" alapulnak.
Áruld már el hogy egyáltalán ki jegyzi ezt a mostani"kutatást"? Milyen módszertannal készült? Milyen eljárásokkal súlyoztak?
Te komolyan gondolod azt, hogy egy olyan országban, ahol 20% a mobilinternet előfizetések aránya,amelyek ráadásul életkorilag és anyagi helyzet szerint is jól behatárolható csoportokhoz köthetők, van értelme ennek? Mit mond el pédául a 3 millió nyugdíjas pártszimpátiáiról a Voks14 ? Ugye hogy nem sokat?

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 15:57:29

@a nemzet fogatlan provokátora:

"Áruld már el hogy egyáltalán ki jegyzi ezt a mostani"kutatást"? Milyen módszertannal készült? Milyen eljárásokkal súlyoztak?"

ezt jó lenne tudni. de a közvéleménykutatóknál tudod ezt?

még mindig nem tudod megmondani, hogy a statisztikai korrekcióval miért nő a kormányvváltók előnye. én erre adtam egy lehetséges magyarázatot. neked fingod nincs.

Tricia McMillan 2014.03.18. 16:26:10

@Brendel Mátyás: "miért van az, hogy a voks 14 statisztikai korrekciója növelte a kormányváltók előnyét?!"

Mert rossz a módszer.

a nemzet fogatlan provokátora 2014.03.18. 22:25:40

@Brendel Mátyás: A közvéleménykutatóknál múlik valami azon, hogy milyen pontosan mérnek, mégpedig a szakmai respektjük. Elemi érdekük hogy minél közelebb legyen a becslésük a valósághoz, hiszen 6-án az ő hozzáértésük is megmérettetik. Akik ezt a voks14-et éltre hívták névtelenül, nagyjából semmit nem veszthetnek azzal hogy egy fals becslést adnak a pártszimpátiákra. Tehát kevéssé érdekel egy piaci alapon működő kk. kutatásának módszertana, mint egy a semmiből előkerült, magát meg nem nevező csoport kezdeményezése estén.
A legnagyobb gond az egésszel azonban az, hogy az adatfelvétel egy olyan életkorilag és egzisztenciálisan behatárolt körben történt ,mint a mobilinternet előfizetéssel rendelkezők. Ezen utólag súlyozással sem lehet segíteni.
Mit mond el a Voks14 pl. a másfél millió mélyszegénységben élő állmpolgár pártszimpátiáiról, vagy a már említett nyugdíjasok döntő többségéről? Máris ott vagyunk ,hogy a szavazásra jogosult polgárok közel feléről semmi mondanivalója nincs ennek a felmérésnek.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.18. 23:36:58

@a nemzet fogatlan provokátora:

"A közvéleménykutatóknál múlik valami azon, hogy milyen pontosan mérnek, mégpedig a szakmai respektjük. Elemi érdekük hogy minél közelebb legyen a becslésük a valósághoz, hiszen 6-án az ő hozzáértésük is megmérettetik. Akik ezt a voks14-et éltre hívták névtelenül, nagyjából semmit nem veszthetnek azzal hogy egy fals becslést adnak a pártszimpátiákra. "

1) ez igencsak gyenge "érv" a gyanúsítgatésra. elég durva ugrás ez a részedről a statisztikai érvek helyett.

2) igencsak aljas "érv"

3) aki egy ilyen startupba fog bele szabadidejében, annak elég sok forog kockán, és személy szerint jobban bízok a hitelességében, mint a kk vezetőinek becsületében

"A legnagyobb gond az egésszel azonban az, hogy az adatfelvétel egy olyan életkorilag és egzisztenciálisan behatárolt körben történt ,mint a mobilinternet előfizetéssel rendelkezők. Ezen utólag súlyozással sem lehet segíteni. Mit mond el a Voks14 pl. a másfél millió mélyszegénységben élő állmpolgár pártszimpátiáiról, vagy a már említett nyugdíjasok döntő többségéről? "

nem biztos, hogy 20000 mobilos és tabletes közül kevesebb a nyugdíjas, mint 1000 telefonos között

még mindig ott tartunk, hogy kurvára hallgatsz, mint a beszart kisgyerek arról a kérdésről, hogy nem tudod megmagyarázni, hogy a statisztikai korrekció miért hozott ki nagyobb kormányváltó előnyt, mint a nyers adatok.

erre nincs válaszod, ehelyett összekavarsz egy csomó baromságot.

DFK 2014.03.19. 09:57:09

@Brendel Mátyás: Ez csak annyit jelent, hogy a statisztikai korrekció olyan rossz (és lehetetlen),, hogy tovább rontja a minta reprezentativitását.

DFK 2014.03.19. 10:06:52

@Fejesrob: Ja, el se hinné, hogy nekem szándékosan nem kell okosteló; pedig tanultnak mondanak.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 10:09:39

@DFK: magyarázatnak az hülyeség, hogy a statisztikai korrekció a torz adatokat tovább torzítja. vagy azzal vádolod a voks 14 programopzóit, hogy valami otromba előjelhibát vétettek?!

Fájó statisztikus 2014.03.19. 14:07:05

@Brendel Mátyás:
*Sóhaj*
Akkor mondom így: Ha a Sonda Ipsos kimegy Baszombicskére meg még n másik helyre közvéleményt kutatni, akkor jóval kevésbé lesznek korreláltak a kapott értékek, mint egy online felületen amire az fog klikkelni akit oda irányítanak az egyes platformok, akkor lennének nagyjából hasonlóak ha egyes pártok tizensok kisbusszal követnék a kutatók útvonalát, ugyanis itt nagyjából ez történik csak a digitális térben.
fideszék a kutyát nem irányítják eme platform felé önhibájukból és hülyeségükből, hiszen mint mondottam ebből egy igazán jó kis rendszert lehetne kreálni ha hajlandóak lennének közreműködni a fizetett géniuszaink a hivatalban, így viszont nem az, kegyetlenül torz.

"akkor itt a cikkel nem vitatkozol, a cikkhez nem tudsz hozz'tenni, a cikkhez képest nem tudsz újat mondani. ilyenkor nem kell ám kommentelni csak azért, hogy mutogasd magad!"
Akkor te bejegyzésírásnál semmit a semmire alapozva vetettél fel, a kérdéshez nem tettél hozzá, nem kutattál egy másodpercig sem. Kérlek, nem kell ám blogolni csak hogy mutogasd magad.

"ez hülyeség. ezt nem lehet kommunikálni."
Mit akarsz te kommunikálni arany bogaram?
Biztosan lesz eltérés a hagyományos kk-k eredményeitől hiszen itt alapvetően a smart phone userek is egy részhalmaz, de a jelenlegi eredmények feltehetően még közelében sincsenek annak, hogy szignifikáns módon belőjenek egy becslést a teljes részhalmaz eloszlására.
Azon kutatások amik többsége hibahatáron belül jelzik előre a választási eredményeket az alkalmas viszonyítási pont egy hasonló tendencia kialakításához.

"a közvélemény-kutatásoknál sem tudod, hogy mennyire homogén a nem válaszolók halmaza. az bizony ugyanúgy JELENTKEZÉSen múlik. a válaszolok--nem válaszolok is egy jelentkezés, mint a letöltöm - nem töltöm le. "
Csak épp a a Voksot nem a kispesti wifire tolod fel, hogy tölse ki aki akarja, platformok közötti mozgások you know....

"miért van az, hogy a voks 14 statisztikai korrekciója növelte a kormányváltók előnyét?!"
A "hibás" alaphalmazból való elemválasztáson korrigáltak, na szerinted akkor miért?

a nemzet fogatlan provokátora 2014.03.19. 15:35:16

@Brendel Mátyás: Úgy látom, hogy te is rájöttél ,hogy hülyeség az egész Voks14, és kocsmai stílussal kompenzálod ebbéli keserűségedet. Én nem tárgyaltam veled ilyen stílusban úgyhogy a továbbiakban mellőzd ezt!
Új startup? Na ne mondd! Ki adta a nevét hozzá?Kik jegyzik ezt a céget?Milyen szakemberek végzik az adatok feldolgozását?Mert erről aztán semmi nem található a honlapjukon. Ez a "stratup" úgy el fog tűnni április 6 után mintha nem is létezett volna.
"nem biztos, hogy 20000 mobilos és tabletes közül kevesebb a nyugdíjas, mint 1000 telefonos között".
Szánalmas próbálkozás. Te is tudod hogy a választások közeledtével sokkal inkább személyes megkérdezéses adatfelvétellel dolgoznak:

www.median.hu/object.b5e8eb69-e93f-4c50-9ce9-65f39f8f58a2.ivy

(apró betűs rész)

Pontosan azért, mert a telefonos megkérdezés is torzít.
Az meg biztosra vehető hogy a mobilinternet elfizetéssel rendelkezők között-ahol a "felmérés" zajlott-egy darab mélyszegénységben élőt nem találsz, és 60 év felettit is elvétve.Olyan "apróságról "nem is beszélve, hogy az alkalmazást bizony le kellett tölteni...
Ilyen fokú hibás mintavételen súlyozással nem lehet segíteni. A súlyozás a helyes mintavételt tudja pontosítani, és kismintás eljárásoknál is alkalmazzák, ahogy az a fenti Medián kutatásban is olvasható.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 16:56:39

@Fájó statisztikus:

"Ha a Sonda Ipsos kimegy Baszombicskére meg még n másik helyre közvéleményt kutatni"

én úgy tudom, nem mennek ki.

"Akkor te bejegyzésírásnál semmit a semmire alapozva vetettél fel, a kérdéshez nem tettél hozzá, nem kutattál egy másodpercig sem. Kérlek, nem kell ám blogolni csak hogy mutogasd magad. "

felfigyeltem pár összefüggésre. ezért blogoltam. az összefüggés pedig kétségtelenül meg van, ki is fog rajtad:

a reprezentatív adatok még nagyobb kormányváltó előnyt mutatnak.

nézd meg továbbá a frissítést, további infóim vannak. elég szarul áll a szénád.

""ez hülyeség. ezt nem lehet kommunikálni."
Mit akarsz te kommunikálni arany bogaram?"

tehát olyan felmérést akarsz, ami azzal kezdődik, hogy tábasszák a szavazókat, és ezt titkolják. ha kiderül, márpedig ebben az országban szoktak kikerülni dolgok, akkor az egész et leírják. te megpróbálhatsz ilyen manipulációval, csak ne várd, hogy a voks 14 programozói is ilyen módon álljanak a dologhoz, mint te!

" a jelenlegi eredmények feltehetően még közelében sincsenek annak, hogy szignifikáns módon belőjenek egy becslést a teljes részhalmaz eloszlására."

a voks 14 legutóbbi publikációja szerint az 5 kérdésben a reprezentatív eredmények tényleg a tényleges (KSH) eloszlást adják. más, jelentős torzítő tényezót meg nem fogsz tudni mondani.

""miért van az, hogy a voks 14 statisztikai korrekciója növelte a kormányváltók előnyét?!"
A "hibás" alaphalmazból való elemválasztáson korrigáltak, na szerinted akkor miért?"

a "Hibás" alaphalmaz ugye független a korrekció irányától. tehát ezt benézted, hülyegyerek. matekból egyes.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 17:06:03

@a nemzet fogatlan provokátora:

"Ki adta a nevét hozzá?Kik jegyzik ezt a céget?"

tájékozódj, mielőtt rágalmazol, faszfej! ha semmit nem tudsz a voks 14-ről, akkor jobb, ha hallgatsz, kistuskókám!

""nem biztos, hogy 20000 mobilos és tabletes közül kevesebb a nyugdíjas, mint 1000 telefonos között".
Szánalmas próbálkozás. Te is tudod ..."

terelés. nem válasozltál az érvemre.

"Pontosan azért, mert a telefonos megkérdezés is torzít. "

a személyes megkérdezés viszont akár még inkább megfélemlítő lehet. egyébként az is torzít, ugyanis nem tudnak egyenletesen kiszállni az országban. Debrecen főterén sem azonos valószínűséggel szólítanak meg mindenkit a környéken.

"Az meg biztosra vehető hogy a mobilinternet elfizetéssel rendelkezők között-ahol a "felmérés" zajlott-egy darab mélyszegénységben élőt nem találsz, és 60 év felettit is elvétve."

a voks közleménye szerint ebben a két kérdésben a reprezentatív alminta tényleg reprezentatív, tehát állítólag DE.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 17:10:13

@a nemzet fogatlan provokátora:

"1200 felnőtt állampolgár" a 21ezer állampolgáros felméréssel szemben. azért ez nagyságrendbeli különbség. elég, ha tizedannyi szegény, általános iskolás nyugdíjast érnek el.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 18:47:15

@a nemzet fogatlan provokátora: vegyünk egy szakközepet végzett, gyári munkást! azt mondhatnánk, hogy neki nem biztos, hogy van okostelefonja. de azért meglehet, hogy mégis

tehát mi a valószínűbb, hogy mégis van neki egy olcsó androidos mobilja, vagy az, hogy a KK megtalálja szerda délben Debrecenben a Nagytemplom előtt, vagy otthon a lakásán?!

a nemzet fogatlan provokátora 2014.03.19. 22:08:50

@Brendel Mátyás: Mit rágalmazok te idióta?? Semmi forrás nincs erre és te se tudtál válaszolni rá, mivel nyilván te sem tudod.
Össze vissza beszélsz minden hülyeséget, mert te is tudod hogy bebuktad ezt a dolgot.( Jót fogok majd röhögni rajtad(is) 6-án, már nincs messze...)
Próbáld már meg felfogni hogy a reprezentatív mintát alapos szociológiai ismeretek alapján állítják össze, ezért lehet vele pontosan mérni kis elemszám esetén is, ezenkívül korrekciós számításokkal csökkentik a véltlen mintavételi hibát is.
Hiába veszel egy jóval nagyobb mintát, ha azt egy behatárolható részhalmazból teszed, torz mintát fogsz kapni, ami nem reprezentálhatja a teljes sokaságot.
Egy ilyen mintán pedig hiába végzel korrekciót, semmire nem mész vele, mert a statisztikai korrekciós számításokkal nem lehet reprezentatívvá tennni egy totálisan nem reprezentatív mintát, ugyanis nem erre szolgálnak. Ezek a reprezentatív felvételeknél fellépő mintavételi hibák kiküszöbölésére valók.
Ez az alapvető átverés a voks14-ben.
Mélyszegénységben pedig nem "szakközepet végzett gyári munkások" vannak többnyire, hanem olyanok, akiknek már régóta nincs munkája, ill. pl. a romatársadalom jórésze, valamint az ország elmaradott területein élők jelentős hányada. Róluk, meg a lakosság lassan 20%- át kitevő 60 év felettiekről semmit nem árul el a voks14.(Szerinted hány 8 általánost végzett nyugdíjas szavazott??)
Utolsó bekezdésed pedig elárulja hogy halvány fogalmad sincs a mintavételről. Legalább azon gondolkodj el, hogy számos kk. kismintás népszerűségi becslése megbízhatóan működött(pár%-nyi eltéréssel) az utóbbi idők választásait illetően.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 22:41:02

@a nemzet fogatlan provokátora:

"Próbáld már meg felfogni hogy a reprezentatív mintát alapos szociológiai ismeretek alapján állítják össze"

próbáld már felfogni, hogy a közvéleménykutatók nem állítanak össze!

"Egy ilyen mintán pedig hiába végzel korrekciót, semmire nem mész vele, mert a statisztikai korrekciós számításokkal nem lehet reprezentatívvá tennni egy totálisan nem reprezentatív mintát, ugyanis nem erre szolgálnak."

de

egyébként azóta kiderült, nem korrigálnak, hanem bizony egy kisebb, reprezentatív mintát állítanak össze a sok szavazatból.

tehát pont fordítva van: a VOKS az, amelyik tényleg reprezentatív mintával dolgozik, a KK-k, azok nem.

"(Szerinted hány 8 általánost végzett nyugdíjas szavazott??)"

szerintem 85

"Utolsó bekezdésed pedig elárulja hogy halvány fogalmad sincs a mintavételről. Legalább azon gondolkodj el, hogy számos kk. kismintás népszerűségi becslése megbízhatóan működött(pár%-nyi eltéréssel) az utóbbi idők választásait illetően. "

ne feledd, most minden eddiginél több okuk van titkolni a szavazatukat a kormányávltóknak. ilyen terror nem volt a rendszerváltás óta Magyarországon.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.19. 22:43:36

@a nemzet fogatlan provokátora:

"Szerinted hány 8 általánost végzett nyugdíjas szavazott??"

Tudod, nekem van arról tapasztalatom, hogy a Pisorslap facebook oldalán hány ilyen van. Sok. Neked erről halvány lila fingod nincs, csak bugyuta előítéleted.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.20. 10:35:39

@a nemzet fogatlan provokátora:

www.metropol.hu/cikk/1082592-uj-mobilnak-okostelefont-valaszt-a-nagy-tobbseg

kb 3.5 millió okostelefon van, mivel mobilja gyakorlatilag mindenkinek van. szerintem ennél sokkal kevesebb ember van a telefonkönyvekben, akik elérhetőek a közvélemény-kutatóknak, és a személyes kiszállás hatóköre is jóval kisebb

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2014.03.20. 14:18:08

@Brendel Mátyás:

"a reprezentatív adatok még nagyobb kormányváltó előnyt mutatnak."

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vágyvezérelt_gondolkodás

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2014.03.20. 14:23:18

@Brendel Mátyás: " VOKS az, amelyik tényleg reprezentatív mintával dolgozik,"

Egy politikailag rendkívül aktiv felhasználók által letöltött mobiltelefonos programmal végzett felmérés kizárólag a politikailag rendkívül aktiv mobiltelefonnal rendelkező és arra közvéleménykutató programokat letöltő majd azt aktivan használó emberek csoportjára nézve lehet reprezentatív, a választásokon viszont nem egyedül ez a 20ezres csoport fog szavazni, hanem még mellettük kb 4980000 ilyenolyanamolyan választópolgár.

De élj bátan abban a hitben, hogy kétharmaddal nyer a mesterházy :)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.20. 16:55:35

@eßemfaßom meg áll: "a reprezentatív adatok még nagyobb kormányváltó előnyt mutatnak."

néázz rá az ábrára, te faszkalap!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.20. 16:56:23

@eßemfaßom meg áll: " VOKS az, amelyik tényleg reprezentatív mintával dolgozik,"

a VOKS ezt állítja. ehhez képest, hogy te miben hiszel, nem érv.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.20. 16:59:26

@eßemfaßom meg áll: olvasd el a cikket, faszfej! nem mondom, hogy a VOKS felmérésének biztosan igaza van, csak azt, látok mellette érveket, és amióta reprezentatív második mintavételezést (subsampling) csináltak, és az még inkább a kormányváltók győzelmét jósolja, nem látom, hogy lehetne ezt máshogy magyarázni, mint, hogy a DK és az MSZP sokkal erősebb az alulmintavételezett rétegben.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2014.03.20. 22:58:46

@Brendel Mátyás: Kalandvágyból megszámoltam, sacc/kb 28x használtad a kommentjeidben a "fasz" szót.

Nem akarsz erről a fixációdról beszélni egy szakemberrel?

a nemzet fogatlan provokátora 2014.03.20. 23:59:01

@Brendel Mátyás: Aha, hiába van 3,5 millió okosteló, ha ennél jóval kevesebb mobilinternet előfizetés( kb. 1,5 milló) van az országban, márpedig a voks14 használatához ez szükséges.

computerworld.hu/computerworld/stabilan-az-utolsok-kozott-nem-eled-a-magyar-mobilnet.html

(Amely felhasználók egy része ráadásul 18 alatti.)
Azt meg remélem viccnek szántad hogy 60 feletti, alacsony iskolázottságú, alacsony életszínvonalon élő emberek mobolinternet előfizetéssel rendelkeznek, és appokat töltögetnek le okostelójukra..Semmiképpen nem jelenhet meg ez a réteg közel sem olyan arányban a voks14 mintájában, mint amilyen arányban a valóságban képviselteti magát a társadalomban. (És ez nem az egyetlen ilyen társadalmi réteg) Innentől kezdve pedig a minta nem reprezentatív.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 00:01:27

@a nemzet fogatlan provokátora:

"mobilinternet előfizetés( kb. 1,5 milló) van az országban, márpedig a voks14 használatához ez szükséges"

faszt. nekem sincs mobil internetem. hülye vagy.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 00:03:24

@a nemzet fogatlan provokátora:

a reprezentatív adat a 21ezer szavazatből egy 764-es mintát vesz ki. életkorra a KSH adatai szerint oszlik el.

innentől csak azt állíthatod, hogy a VOKS 14 hazudik. de ha ezt állítod, ne hidd már azt, hogy bárkit meggyőzöl!

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2014.03.21. 10:27:43

@Brendel Mátyás: ha reprezetatívnak nevezi a felmérését, akkor hazudik, ez van.

De igérem, ha ápr.6-án a voks arányai jelennek meg a választási eredményekben, akkor jövök egy meaculpára. Remélem ha esetleg véletlenül mégis az összes többi közvéleménykutat eredménye köszön vissza, akkor benned is lesz ilyen szilárdságú a gerinc.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 11:23:32

@eßemfaßom meg áll:

"ha reprezetatívnak nevezi a felmérését, akkor hazudik, ez van."

OK, akkor te egy rágalmazó fasz vagy, aki megvádol valakit, anélkül, hogy bármit is tudna a tényekről.

"De igérem, ha ápr.6-án a voks arányai jelennek meg a választási eredményekben, akkor jövök egy meaculpára. Remélem ha esetleg véletlenül mégis az összes többi közvéleménykutat eredménye köszön vissza, akkor benned is lesz ilyen szilárdságú a gerinc."

Engem nem cáfol az, ha április 6-án nem veszít a Fidesz, mivel nem állítom, hogy a VOKS 14 felmérése az igaz. Az, hogy a pártok rágyúrtak, az egy valós torzító tényező, amit nem nagyon lehet kivédeni.

De amit te leírtál kiritikának, az baromság.

Továbbá azt mondom, hogy az, hogy a reprezentatív adatokban a DK és az MSZP még erősebb, azt te nem tudod máshogy magyarázni, mint, hogy valószínűleg ez a két párt tényleg erősebb, mint amit a nyers adatokon mértek. Erre neked kurvára semmi magyarázatod nincsen. Tehát vannak jó érvek amellett, hogy a VOKS is mér valamit, amit a KK-k nem, nevezetesen az eltitkolt szavazatokat.

Ha április 6-án a kormányváltók jobban teljesítenek, mint amit a KK-k mérnek, akkor már nekem van igazam, és jöhetsz mea culpázni.

Fájó statisztikus 2014.03.21. 16:17:04

@Brendel Mátyás: "én úgy tudom, nem mennek ki."
A telefonos megkérdezés a jellemző, de tudtommal személyes, papíros metódust is alkalmaznak(-tak), idézőjelesen kell érteni a "kimenneket", örülök, hogy a lényeget fogtad meg.
Ezt benézted, hülyegyerek!

"felfigyeltem pár összefüggésre. ezért blogoltam. az összefüggés pedig kétségtelenül meg van, ki is fog rajtad:"

Kérlek válassz egy páros számot 2-20 között, amennyiben a választott számod a 4 úgy be is válogatom az alaphalmazba. megkérdezek még 250 embert, abból 99 érdemben válaszol is.
Kiveszek 5 mintaelemet, amelyeket a kerület lakosságának paraméterei alapján leginkább reprezentatívnak tartok. megnézem melyik páros szám nyert ezen a közvéleménykutatáson. Wow. a négyes lett 100%-kal!

Ez esetben nyilván nem a kérdezőbiztos ilyesfajta csalásáról van szó de az online platformmozgások miatt a probléma ugyanez. Az is már önmagában megmosolyogtató, hogy a voks reprezentatív felmérése alapján ferenc a harmadik legnépszerűbb politikus bajnai gordon és vona gábor után.
"- nem
- kor
- iskolai végzettség
- régió
- településtípus
A minta adatbázis szinten reprezentatív."

Magyarul sikerült a klasszikus súlyrendszert ráhúzni egy platform jellegű nagy mértékben homogén elemeket tartalmazó halmazra.
ezt benézted, hülyegyerek

"te megpróbálhatsz ilyen manipulációval, csak ne várd, hogy a voks 14 programozói is ilyen módon álljanak a dologhoz, mint te!"
Mi bajod van?

"más, jelentős torzítő tényezót meg nem fogsz tudni mondani."
Nem tudok :D már mondtam. (a zinternet, meg valami parketta vagy patkó ja nem platformizé, teccikéteni?) Az, hogy honnan jut el az egyszeri halandó a voks programig a digitális térben kicsit jobb magyarázó változó, mint, hogy amúgy Röcsögén él és patkolóinasnak tanult.
Tehát ezt benézted, hülyegyerek.

"a "Hibás" alaphalmaz ugye független a korrekció irányától"
Mivel a hiba abból adódik, hogy az online felület új jelentős magyarázó változókat vonz magával, amelyek nem szerepelnek a korrekcióban, csak a klasszikus értékek, így elég nehéz lenne függetleníteni, itt kisebb a szignifikanciaszintjük a bevont ismérveknek, ergo nagyobb valószínűséggel tudhatóak be a trendek a véletlennek.
Egy tengerparti településen felmérik, hogy a lakosságból vett minta alapján a lakosság 35% -a teljes életének 75%át a tengerben tölti. Mintaválasztáskor a szakértők életkor, nem és régió alapján mérték fel a lakosságot, csak éppen ezen paraméterekbe befér a helyi teknősállomány is.

Vicces dolog egy online térben létrejött közösséget úgy elemezni, hogy semmi komolyat "csak" a digitális lábnyomukat ignorálod.

"Ha április 6-án a kormányváltók jobban teljesítenek, mint amit a KK-k mérnek, akkor már nekem van igazam, és jöhetsz mea culpázni."
Ez a legnagyobb LOL amit ma olvastam. Tehát ha az egyik felméréstől eltérő eredmény születik akkor már automatikusan a másik is jó lesz valamire, függetlenül attól az mennyire pontosan lőtte be az eredményeket :D:D:D
Teljesen nyilvánvaló, hogy az ellenzékiek jobban fognak teljesíteni, de az is, hogy ezeknek a méréseknek a közelében nem lesznek.

"Ez pedig elég jó módszernek látszik, bár én nem a subsampling, hanem a súlyozás módszerét választottam volna."
Hát a súlyozás tényleg baromi reprezentatív lenne, meg random. Aztán kihozna egy 80%-os kormányváltás támogatottságot :D:D:D:D:D
Az egy dolog hogy egy ilyen torz eloszlásból válogatnak kevés elemet és hogy milyen "sajátos" Prob értékek jöhetnek ki az egyes pártokra az együtt mozgó aktivista felhőkből adódóan, de lesúlyozni ezt az istencsapását a bánatba, neeee.

Ezt benézted, hülyegyerek. matekból egyes.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 17:26:15

@Fájó statisztikus: Kifejezetten írják, hogy több szavazat van, mint letöltés. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan közvetlen manipulációról van szó, amilyen a VOKS 14 esetében kizárt.

Nyuszókám, nem Mari nénivel vitázol, akinek minden baromságot beadhatsz!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 17:51:09

@Fájó statisztikus:

"A telefonos megkérdezés a jellemző, de tudtommal személyes, papíros metódust is alkalmaznak(-tak), idézőjelesen kell érteni a "kimenneket", örülök, hogy a lényeget fogtad meg."

Te nem fogtad fel a lényeget, hülyegyerek. Ha nem személyesen mennek ki, akkor a telefonos megkeresésnek minden baja megvan, ami a VOKS14-nek is, és még több is:

1) A telefonszámot szűk adatbázisból választják.
2) Sokan nem válaszolnak. Olyat olvastam, hogy ahhoz az ezres mintához sokezer embert kell megkeresni. Na most, ha igaz az,a mit olvastam, hogy ez a szám mostanában nagyon megemelkedett, akkor ezek a nem válaszolók valószínűleg kormányváltók.

"Az is már önmagában megmosolyogtató, hogy a voks reprezentatív felmérése alapján ferenc a harmadik legnépszerűbb politikus bajnai gordon és vona gábor után."

Lehet, hogy nevetsz rajta, de ez csak azon alapul, hogy készpénznek veszed, hogy a KK-knak van igazuk. Tehát kínosan szőnyeg alá söpröd annak a lehetőségét, hogy a kormányváltók nem válaszolnak a KK-knak.

Így én is tudok érvelni: Orbán szerintem egy minden más miniszterelnöknél károsabb tuskó, ha a KK-k azt hozzák ki, hogy nyerni fog, az megmosolyogtató.

"Magyarul sikerült a klasszikus súlyrendszert ráhúzni egy platform jellegű nagy mértékben homogén elemeket tartalmazó halmazra."

Ebben a mondatban nincs érv. Nem a hülye anyáddal vitázol, fogd már fel!

""más, jelentős torzítő tényezót meg nem fogsz tudni mondani."
Nem tudok :D már mondtam. (a zinternet"

mondom, MÁS. diszlexiás fasz vagy.

""a "Hibás" alaphalmaz ugye független a korrekció irányától"
Mivel a hiba abból adódik, hogy az online felület új jelentős magyarázó változókat vonz magával, amelyek nem szerepelnek a korrekcióban, csak a klasszikus értékek, így elég nehéz lenne függetleníteni"

bazdmeg, neked 80-as az IQ-d? megismétled, hogy "NEM szerepel". tehát független, és ezzel érvelsz amellett, hogy függ. Down-kór teszten voltál már, te köcsög?!

Elmagyarázom neked, kisköcsög:

1) Tegyük fel, hogy a VOKS 14 szavazását a pártok manipulálták, mégpedig internetes kampánnyal. Ez egy torzítást jelent.

2) Tudjuk, hogy a VOKS 14 alkalmazás nem egyenletes mintát eredményez, ez torzítást jelent.

3) Az 1 és 2 torzítás nagyjából ugyanazon csoportok szerint torzít: ugyanis azon csoportok, amelyeket a mobil platform jobban el tud érni, az nagyjából az a csoport, amelyet az internetes kampány jobban el tud érni. Tehát mind a két torzításban nagyjából ugyanazon csoportok kapnak nagyobb súlyt.

4) Ezek után azt látjuk, hogy például az Együtt-PM a nyers adatokban nagyon vezet, majd a korrekció után ez kiegyenlítődik. Rendben. Pontosan ez az, amit várhatunk 3 miatt. És feltehetjük, hogy a statisztikai korrekció a párt manipulációját valamennyire korrigálta.

5) Ezzel szemben azt látjuk, hogy a DK és az MSZP az a korrekció után erősebb lesz. Ez pedig igazolja azt, hogy a DK 10 százaléka NEM manipuláció eredménye. Miközben kurvára sokkal magasabb, mint a KK-k értékei.

Ha szerinted 5 a véletlen műve, akkor te meg vagy veszve, menjél el oltásért!

"Tehát ha az egyik felméréstől eltérő eredmény születik akkor már automatikusan a másik is jó lesz valamire, függetlenül attól az mennyire pontosan lőtte be az eredményeket "

én nem állítom, hogy a VOKS pontosan lövi be az eredményeket, hanem azt, hogy egy figyelemre méltó dologra utal. erre pedig igen, az az igazolás, hogy eltér a KK-któl és közelebb van az igazsághoz.

ne akarjál szalmabáb érveléssel nyerni, kisköcsög! ne akarj olyat a számba adni, amit nem állítok, és ne akarj így "nyerni"! olvasd el a cikket háromszor, figyelmesen, rendesen, és értsd meg, mit állítok, te diszlexiás faszbarom!

"Teljesen nyilvánvaló, hogy az ellenzékiek jobban fognak teljesíteni"

miért?! elismered, hogy a KK-k torzak?!

""Ez pedig elég jó módszernek látszik, bár én nem a subsampling, hanem a súlyozás módszerét választottam volna."
Hát a súlyozás tényleg baromi reprezentatív lenne, meg random."

ha nem érted, mi a súlyozás, ne szólj be, nem telefon, sötétparasztkám!

"Az egy dolog hogy egy ilyen torz eloszlásból válogatnak kevés elemet és hogy milyen "sajátos" Prob értékek jöhetnek ki az egyes pártokra az együtt mozgó aktivista felhőkből adódóan, de lesúlyozni ezt az istencsapását a bánatba, neeee."

bevett módszer a gépi tanulásnál, amikor a minta nem kiegyensúlyozott. nem értesz hozzá, hülye vagy, jobban járnál, ha kussolnál, minthogy itt égsz, mint a Reichstag.

"Ezt benézted, hülyegyerek. matekból egyes."

nyilván azért vagyok mesterséges intellignecia kutató, mert matekból egyes vagyok.

szánalom vagy, ember.

Fájó statisztikus 2014.03.21. 20:12:13

@Brendel Mátyás:
"Kifejezetten írják, hogy több szavazat ... kizárt."
A cikk az online kutatások megbuherálására való hajlamot hivatott reprezentálni. Megint sikerült a kákán is csomót keresni, jó hogy nem azt írtad, a voks nem index alkalmazás.

"Te nem fogtad fel a lésésnek ...a VOKS14-nek is, és még több is:"
Kivéve egyet, kettőt, hülyegyerek.
Kisebb a többszöri szavazat valószínűsége (több mobil, illetve jó lenne tudni, mi alapján azonosítja a készüléket az app, mennyire lehet kijátszani a rendszert stb)
Nincs platformmozgás
"mondom, MÁS. diszlexiás fasz vagy."
Nem elég Pelikán elvtárs? Még erre sem tudsz érdemben válaszolni.A pártok felőli befolyásolás és a platformmozgás két azaz 2 torzító tényező, én feltételeztem, hogy az elsőt kritizáltad te diszkalkuliás fasz

(Amúgy örülök, hogy érdemben sikerült magyarázatod adnod arra miért lehet kihagyni a vizsgálatból ennek a jelenségnek az elemzését és súlyozását, NOT).

Telefonszámmal kicsit többen rendelkeznek, mint okostelefonnal főleg az alsóközép, alsó osztályokban, komolyan azzal próbáltál érvelni, hogy a telefon egy szűk adatbázis? :D:D annak egy RÉSZhalmaza az amire a voks épít, akkor ebben a tekintetben vajon melyik ad nagyobb szabadságot?
Amellett sem érdemes szó nélkül elmenni, hogy a voks egy friss alkalmazás, az alkotók folyamatosan csiszolják és csak nemrég került be a korrekciós mechanizmus, mint olyan, ezzel szemben a klasszikus közv. kutató intézetek már komoly tapasztalattal a hátuk mögött végzik a munkájukat, ők már elvégezték a szükséges elemzéseket ahhoz, hogy belőjék mik lehetnek a legszükségesebb korrekciós folyamatok, egy online adatbázis új kérdéseket vet fel amiket nekik kell kidolgozni. Apáti István is felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes pártokat támogató okostelefon userek arányos segítsége nélkül a rendszer értelemszerűen a másik oldalnak fog kedvezni.

" Sokan nem válaszolnak. Olyat olvastam...eg kormányváltók."
És? Egyébként márciusra éppen, hogy csökkent a bizonytalanok/nem válaszolók aránya ÉS emellett csökkent a kormányváltók támogatottsága. Akkor hogy van ez?

"Lehet, hogy nevetsz rajta, ..."
Kínosan a szőnyeg alá söpröd az elmúlt pár év kutatási eredményeit és azok a valós adatokkal való együttmozgásukat. Vajon mennyire valószínű, hogy 2014-ben ENNYIRE torzak lennének az eredmények? És valami random telefonos app megjósolja a valóságot?
"miért?! elismered, hogy a KK-k torzak?!"
Persze, hogy torzak, valóban vannak hallgató ellenzékiek, na de hogy nem ennyien az jól látszik az eddigi választások eredményeiből is.

"Így én is tudok érvelni: Orbán szerintem egy minden más miniszterelnöknél károsabb tuskó, ha a KK-k azt hozzák ki, hogy nyerni fog, az megmosolyogtató."
A különbség hogy arra még nem volt precedens, hogy viki miatt kétharmadot kapjon a másik oldal, észlénykém. (még egy-két reaktor és lesz)
"Ezzel szemben azt látjuk, hogy a DK és az MSZP az a korrekció után erősebb lesz. Ez pedig igazolja azt, hogy a DK 10 százaléka NEM manipuláció eredménye. Miközben kurvára sokkal magasabb, mint a KK-k értékei."
Vaaagy ez annak az eredménye, hogy demográfiailag az együtt a fiatalabb pesti közönségnek szól a dk pedig jellemzően az idősebb korosztállyal barátkozik, így egy korrekciós súlyozás esetén, ha a kormányváltókat kellő mértékben aktivizálták (mégpedig igen) akkor ezt az alaphalmazt ha demográfiailag lesúlyozzák akkor a dk-mszp páros nagyobb százalékra jön ki, az együtt pedig visszasüllyed, mivel ugyan kevesebb szavazat jött át az ellenzéki platformról, de egy más kategóriát képviselnek, ez nem vonzza magával a kormánypártiak aktivitását a programban, ergo ez egy ellenzéki erőmércének talán megfelelő és ennyi, nagyon jó hogy többen vesznek részt, ha egyszer egy irányból érkeznek, érkezhetnek, hiszen itt a kormánypárti ösztönzés zéró. Az elbizakodottság egyébként is jellemző a jobboldaliakra (2002)

"Ha szerinted 5 a véletlen műve,...l oltásért!"
Ha szerinted ezek a magyarázó változók komolyan képesek egy online bázis átfogó vizsgálatára a medián és társai által végzett közvélemény kutatások szignifikanciaszintjén akkor menj orvoshoz.

"ha nem érted, mi a súlyozás, .. sötétparasztkám!"
Ha nem vagy elég érett, hogy érdemben válaszolj, légyszi inkább kussolj, thx.

"bevett ..., mint a Reichstag."
Ha el vannak cseszve az arányok visszasúlyozod, hogy megfelelőek legyenek, waow, so complicated, very mathematics. Na gyere kicsit közelebb. közelebb. közelebb... EZT AKKOR LEHET HASZNÁLNI HA MINDEN SZIGNIFIKÁNS MAGY. VÁLTOZÓT ÉSZLELTÉL! Ez így olyan, mintha átsúlyoznál valamit úgy, hogy elképzelésed nincs a várt és valós arányokról. Kicsi Reichstagom, ez nem jött össze.

"nyilván azért vagyok mesterséges intellignecia kutató, mert matekból egyes vagyok."
Nyilván azért hisztizel egy laikus, gagyi politikai blogon 0-24 mert olyan kitűnő mesterséges "intellignecia" kutatómunkát végzel :D

szánalom vagy, kisfiú. (nem mondom, hogy nőj fel, évtizedekkel ezelőtt kellett volna, de erről biztos anyu tehet. így sikerültél na...)

Fájó statisztikus 2014.03.21. 20:15:02

@Brendel Mátyás:
"Ha április 6-án a kormányváltók jobban teljesítenek, mint amit a KK-k mérnek, akkor már nekem van igazam, és jöhetsz mea culpázni."
"erre pedig igen, az az igazolás, hogy eltér a KK-któl és közelebb van az igazsághoz."

Segítek, mivel látszólag gondolkodásra képtelen vagy:
A mért pártok jobban teljesítenek mint ahogy A) kutatás mérte=/=B) kutatás közelebb áll az igazsághoz
Nem adok én semmit a szádba, elég inkonzekvens indulatos gyökér vagy te magadtól is ;)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 21:38:37

@Fájó statisztikus:

"A mért pártok jobban teljesítenek mint ahogy A) kutatás mérte=/=B) kutatás közelebb áll az igazsághoz"

nem is ezt állítottam. azt állítottam, hogy ez igazolás arra, hogy a VOKS 14 "egy figyelemre méltó dologra utal"

mivel a valóság a KK-khoz visoznyítva a VOKS 14 felé áll.

a következő esetben, amikor egyszerűen hazudsz arról, hogy mit állítalak, kitiltalak. én nem fogom itt végtelenségig ismételgetni neked az állításom, csak azért, mert hülye vagy megérteni. nem vagy vitaképes, nem vagy képes megjegyezni az állításom.

Fájó statisztikus 2014.03.21. 21:53:11

@Brendel Mátyás:
Akkor újra most idézetekkel:
"egy figyelemre méltó dologra utal"=/="a KK-któl és közelebb van az igazsághoz."

Abban, hogy figyelemre méltó egyet tudok érteni és partner tudok lenni, mert a voks potenciálja engem is lelkesít. A probléma ott van, hogy ezt összehasonlítani ilyen szinten a közv. kutatásokkal jelen pillanatban túlzó elvárás x+1 okból, ez egy jó részcsoport vizsgálati eszköz alfa teszt verziója.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 22:08:33

@Fájó statisztikus:

"A cikk az online kutatások megbuherálására való hajlamot hivatott reprezentálni."

ezt senki nem vitatta, az én postomban is fel van vetve. megint nyitott ajtókat döngetsz ezerrel, és azt hiszed, hogy ez érvelés.

"Kisebb a többszöri szavazat valószínűsége (több mobil, illetve jó lenne tudni, mi alapján azonosítja a készüléket az app, mennyire lehet kijátszani a rendszert stb)"

ez elhanyagolható. az Együtt-PM nem vett az embereknek mobilokat, hogy manipulálják a szavazást.

"Nem elég Pelikán elvtárs?"

nem. az, hogy a postban felvetettt lehetőséget ismételed meg, nem kritikája a postnak.

"A pártok felőli befolyásolás és a platformmozgás két azaz 2 torzító tényező, én feltételeztem, hogy az elsőt kritizáltad te diszkalkuliás fasz"

1) a pártok felőli befolyásolás a nehezebben kiigazítható, de már leírtam, hogy a DK és MSZP eredményeinél ez totál valószerűtlen

2)a reprezentatív eredmény minden más torzításra elég jó válasz

"Telefonszámmal kicsit többen rendelkeznek, mint okostelefonnal főleg az alsóközép, alsó osztályokban"

vonalas telefonnal 3,6 millió ember rendelkezik. a mobilinternet és okostelefonok száma is valahol itt van jelenleg. a vonalas vagy mobil telefonnal rendelkezőknek nem tudom hányad része van benne a telefonkönyvben, de szerintem töredéke.

" komolyan azzal próbáltál érvelni, hogy a telefon egy szűk adatbázis? :D:D annak egy RÉSZhalmaza az amire a voks épít, akkor ebben a tekintetben vajon melyik ad nagyobb szabadságot?"

nézd, ha a VOKS kiválaszt 21ezerből 700-at, ami már reprezentatív, illetve a KK felhív 10ezer embert, amiből 1000 válaszol, de az meg nem reprezentatív, akkor nem a KK a jobb.

"És? Egyébként márciusra éppen, hogy csökkent a bizonytalanok/nem válaszolók aránya ÉS emellett csökkent a kormányváltók támogatottsága. Akkor hogy van ez?"

például úgy, hogy akik továbbra sem válaszolnak, azért nem válaszolnak, mert kormányváltók, és félnek.

"Kínosan a szőnyeg alá söpröd az elmúlt pár év kutatási eredményeit és azok a valós adatokkal való együttmozgásukat."

most körkörösen érvelsz. a post azt veti fel, hogy az elmúlt ciklusban olyan félelem uralkodott el, hogy a KK-k leszakadtak a valóságról. ezt nem cáfolja, hogy korábban pontosak voltak. mondtam már, a VOKS előtt én is úgy érveltem, mint te, mert nem láttam semmi jelét annak, hogy a szavazók titkolnák a szavazataikat. most látok.

" Vajon mennyire valószínű, hogy 2014-ben ENNYIRE torzak lennének az eredmények? "

nagyon könnyen meglehjet, az elmúlt 4 év önkényuralma alatt, amikor polgármesterek tüntetéses fényképek alapján rúgnak ki alkalmazottakat.

"Persze, hogy torzak, valóban vannak hallgató ellenzékiek, na de hogy nem ennyien az jól látszik az eddigi választások eredményeiből is."

jó magyarázatunk van arra, ha most többen vannak.

"A különbség hogy arra még nem volt precedens, hogy viki miatt kétharmadot kapjon a másik oldal"

arra sem volt precedens, hogy egy párt két ciklust nyerjen el, aztán egyszer csak lett rá precedens, észlénykém.

"" Ez pedig igazolja azt, hogy a DK 10 százaléka NEM manipuláció eredménye. Miközben kurvára sokkal magasabb, mint a KK-k értékei."
Vaaagy ez annak az eredménye, hogy demográfiailag az együtt a fiatalabb pesti közönségnek szól a dk pedig jellemzően az idősebb korosztállyal barátkozik, így egy korrekciós súlyozás esetén, ha a kormányváltókat kellő mértékben aktivizálták (mégpedig igen) akkor ezt az alaphalmazt ha demográfiailag lesúlyozzák akkor a dk-mszp páros nagyobb százalékra jön ki, az együtt pedig visszasüllyed"

igen, én is ezt írtam. de ha a DK eredménye manipuláció volna, akkor ugye mindez nem működne, mivel a manipulációt nem lehet az alulreprezentált rétegben csinálni te agyatlan fasz. tehát ismétlem, a kurva hülye kedvedért, hogy ez elég jól igaozlja, hogy a DK nem manipulált. ha pedig a DK nem manipulált, akkor a 12 százaléka valós. ha valós, akkor a KK-k KURVA NAGYOT TÉVEDNEK, mert ők nem mérik 12 százalékon.

máris megdőlt a KK-k hitelesek mítoszod, húgyagyúkám!

"Ha szerinted ezek a magyarázó változók komolyan képesek egy online bázis átfogó vizsgálatára a medián és társai által végzett közvélemény kutatások szignifikanciaszintjén akkor menj orvoshoz."

arra képesek, hogy jelzik, a médiánnál valami baj lehet. a DK 12 százaléka jelzi.

""ha nem érted, mi a súlyozás, .. sötétparasztkám!"
Ha nem vagy elég érett, hogy érdemben válaszolj, légyszi inkább kussolj, thx."

Ha nem vagy elég érett, hogy érdemben válaszolj, kidoblak, mint macskát szarni.

"Ha el vannak cseszve az arányok visszasúlyozod, hogy megfelelőek legyenek, waow, so complicated, very mathematics. Na gyere kicsit közelebb. közelebb. közelebb... EZT AKKOR LEHET HASZNÁLNI HA MINDEN SZIGNIFIKÁNS MAGY. VÁLTOZÓT ÉSZLELTÉL"

Ez így kamuzás. Mondjál szignifikáns változót, amely kimaradt!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 22:09:54

@Fájó statisztikus:

"Nyilván azért hisztizel egy laikus, gagyi politikai blogon 0-24 mert olyan kitűnő mesterséges "intellignecia" kutatómunkát végzel :D"

a kettőnek nincs köze egymáshoz. nem azt mondtam, hogy workoholic vagyok.

egyébként én a mi blogunkon itt elszórakozgatok, de te másnak a blogján hisztizel. neked mi a foglalkozásod?! "gondolatmeneted" alapján strici lehetsz.

"szánalom vagy, kisfiú. (nem mondom, hogy nőj fel, évtizedekkel ezelőtt kellett volna, de erről biztos anyu tehet. így sikerültél na...) "

a következő ilyennél kidoblak.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 22:16:15

@Fájó statisztikus:

""egy figyelemre méltó dologra utal"=/="a KK-któl és közelebb van az igazsághoz."

nem álllítom, hogy közelebb van. azt állítom, hogy a KK-khoz képest az igazság a voks irányában lehet.

"De ha elfogadjuk, hogy a reprezentatív adatok korrekciója alapvetően helyes irányba mutat, akkor egyetlen tanulságot vonhatunk le: a Voks 14 reprezentatív felmérése akármilyen furcsa, de a valós helyzet irányába mutat: a kormánykoalíció és a Jobbik erősebb, mint azt a közvélemény-kutatók mondják, a Fidesz pedig sokkal gyengébb. Ennek alapvető magyarázata pedig a B) effektus lehet, azaz az, hogy a kormányváltók titkolják a hagyományos közvélemény-kutatóknál a szavazatukat."

Ez ellen nem nagyon tudsz mit felhozni, húgyagyúkám!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 22:20:36

@Fájó statisztikus:

1) elismerted, hogy a KK-k torzak, valószínűleg a szavazók titkolják a szavazatukat

2) te a historikus adatok alapján azt hiszed, hogy ez az eltitkolás kicsi. valóban, a historikus adatok alapján pár százalék lehetne

3) itt van egy felmérés, amelynek valóban hibája lehet, hogy a pártok kampánnyal befolyásolni tudják

4) de azt a tényt, hogy a DK a nyers adatokhoz képest a reprezentatív adatokban sokkal erősebb, csak úgy lehet magyarázni, hogy a DK jelentős kamányt nem csinált, az eredményei nem torzak, a reprezentatív adatai a valósághoz közel vannak

5) a DK reprezentatív adata 12 százalék

6) a KK-k a DK-t 2-4 százalékon mérik

7) ez pedig egy elég érdekes jel arra, hogy bizony kurva nagy az elhallgatás, és a KK-k kurvára félremérhetnek

Fájó statisztikus 2014.03.21. 22:47:56

@Brendel Mátyás: "ezt senki nem vitatta, az én postomban is fel van vetve. megint nyitott ajtókat döngetsz ezerrel, és azt hiszed, hogy ez érvelés."
Annyi van megemlítve, hogy többszöri szavazás kockázatát emelné a program jelenlegi állapotában az internetes elérhetőség. A "csalás" volumenéről és ezáltal súlyáról szó nem esett.
"ez elhanyagolható. az Együtt-PM nem vett az embereknek mobilokat, hogy manipulálják a szavazást. "
Úgy látszik fél mondat után lekapcsol az agyad, tehát és ez most valós kérdés hátha te tudod a választ: A voks mi alapján azonosítja a készüléket/felhasználót, mi biztosítja a napi egy voks rendszert? Mennyire biztos ez? stb.
"nem. az, hogy a postban felvetettt lehetőséget ismételed meg, nem kritikája a postnak." Mivel a post azért veti fel őket felületesen, hogy legyintsen rájuk észérv nélkül, nos de, az.

"1) a pártok felőli befolyásolás valószerűtlen"
És ezt alapozod a nagy semmire, gratulálok.
"2)a reprezentatív eredmény minden más torzításra elég jó válasz"
A mi van? Milyen rep... milyen torzítás? Mondom nem teljesek a magyarázó változók, hogy az istenbe fogja ez az oldal az online felületek természetét involválni egy klasszikus korrekciós modellel?
"vonalas telefonnal.... de szerintem töredéke."
Ezt még te sem gondolhatod komolyan... Évekig titkosítva volt a számom és még így is megtalált minden böszmeség ami csak megtalálhat. Kábé ennyire tartja tiszteletben a kedves szolgáltató a bizalmas információkat. Nézz meg egy telefonszolgáltatói fogy. szerződést, hogy kb hány oldal és milyen szánalmasan körülményesen, átláthatatlan rakás szemét. A szolgáltató kiadja x-nek az adatokat jó pénzért x meg továbbadja pár csatornán keresztül olyanoknak akiken keresztül a közvkutatók is hozzáférhetnek.

"nézd, ha a VOKS kiválaszt 21ezerből 700-at,... de az meg nem reprezentatív, akkor nem a KK a jobb."
Statisztikában alapszabály: Az nem lesz random mérés amikor standokat állítunk az alföldön és úgy gyűjtünk adatokat, AMIKET aztán kiszűrünk. Az lesz a random, amikor egy adott listából választunk először n embert és ebből az n emberből szűrünk, ezt a random n fő választási folyamatot meg addig játsszuk el amíg nem lesz elég alanyunk minden réteg felméréséhez.

"például úgy, hogy.... félnek."
Akkor miért nőtt meg a pártválasztók aránya? Osztódnak a fideszesek? Vagy akkor mégse mindenki azért hallgat mert kormányváltó? Talán esetleg az egy évtizede húzódó kiábrándult pesszimista, ignoráns hozzáállás látszik kiteljesedni?

"most körkörösen érvelsz. hogy a szavazók titkolnák a szavazataikat. most látok."
Ezen szerintem nem tudunk különösebben összeveszni. Szerintem mérhető számú titkolózó van a baloldalon, viszont közel sem annyi, ami alátámasztaná ezt az eltérést, szerinted meg de, igazából ezzel nem tudunk mit kezdeni adat hiányában.

"arra sem volt precedens, hogy egy párt két ciklust nyerjen el, aztán egyszer csak lett rá precedens, észlénykém." Igen, lett, de említésre méltó valószínűségek mellett ilyen szélsőséges esetekben a precedens számít, ha volt ilyen a közelmúltban akkor releváns tényező, ha még nem volt és nem is méri szinte senki. akkor eshetőség. Lehet, hogy holnap fel sem kel a nap ennyi erővel, dobálózzunk alaptalan lehetőségekkel.

"igen, én is ezt írtam. de ha a DK..., mert ők nem mérik 12 százalékon."
Alulprezentált rétegben nem lehet csalni? Már miért is nem? Pont hogy lehet. Itt szerintem inkább alacsony számú random mintára gondolhattál, de ezt a random-nem random dolgot körbejártuk már ezerszer. kétszázezerből is válogathatnák, ha egyszer torzított már az a mód is ahogyan az egységek bekerültek a rendszerbe.

"arra képesek... a DK 12 százaléka jelzi."
Hogyne, majd a közv. kutató intézetek fognak egy 2013-as mobil alkalmazáshoz igazodni :D

"Ha nem vagy ... mint macskát szarni"
Ha nem vagy elég érett a vitához csak tessék, az a könnyű és vesztes út :D

"Mondjál szignifikáns változót, amely kimaradt!"
Például "megismerés helye". Mit értek ez alatt? Nos mobilos alkalmazás esetén ez nem feltétlenül működőképes, így internetes megoldásként vezetném le (tudom, felvet ezer más problémát, de most a jelenlegi rendszer egy hiányzó elemére koncentráljunk) Tehát mondjuk az együtt kirakja a voks linkjét az oldalra, akkor megoldható lenne, hogy az egyes főbb pártplatformok egyedi elérési utakat kapjanak, amik alapján beazonosítható a forrásoldal. A semleges bejelentkezések könnyen kiszűrhetőek azok letiltásával. Ezen felül még egy kis marketing munka lekommunikálni, hogy mindenki a számára szimpatikus felületen keresztül tudja közvetetten elérni a programot és kész. Ezen kívül kaphatna elérési utat az index, portfolio, stb. egyfajta semleges zónaként. Ha még ezeket az elérési utakat állandó helyre el is tudnák helyezni az érintettek akkor onnantól igazán könnyű a használat. Ennek hála lehet egy ismérvünk, ami szűri az egyes weboldalak látogatottságával és aktivitásával arányos szavazati mozgásokat.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.21. 23:08:06

@Fájó statisztikus:

""1) a pártok felőli befolyásolás valószerűtlen"
És ezt alapozod a nagy semmire, gratulálok."

Itt durván hamisan idéztél. A mondatom nem ez volt, egészen mást állított. Mint mondtam, ezért kiváglak. Itt a vége.

a nemzet fogatlan provokátora 2014.04.07. 00:50:15

@Brendel Mátyás: Na mi van Matyesz, nem jött be a Voks-14 ?;)) Kár volt hülyeségekkel áltatnod magadat..

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.07. 07:13:41

@a nemzet fogatlan provokátora: nem jött be. a VOKS 14 valamit nagyon elbaszott, amikor a reprezentatív adatokat csinálták.

Blogger Géza 2014.04.07. 10:24:42

@Brendel Mátyás: :D Nem baszott el semmit, hanem kurva lassan fogod fel azt a nyilvánvaló tényt, amit itt rengetegen magyaráztunk neked hiába, hogy egy pártszimpátia szerint eleve torz, nem reprezentatív sokaságból nem tudsz pártszimpátia szerint reprezentatív eredményt kihozni. Ez a "reprezentatív" egy primitív blöff volt, amit csak a nagyon ostobák hittek el.

Majd ha Voks14 egyszer - kétszer előre helyesen megjósolt valamit, akkor lehet hinni neki. Eddig egy nagy bukta a mérlegük, felejtős.

DFK 2014.04.07. 10:55:35

Na, Matyi, megvolt a nagymintás felmérés. A VOKS2014 beégett, de nagyon. Látod, kár volt leugatni a statisztikához egy kicsit is értő embereket.
Amúgy mit gondolsz, miért tudott a fidesz ismételni?

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.07. 18:19:03

@Blogger Géza: nem lehet ma sem megmagyarázni, hogy a reprezentatívban miért volt a kormányváltóknak még nagyobb előnye, a fidesznek pedig még nagyobb hátránya.

vagy valamit nagyon elbasztak, vagy valami iszonyatosan furcsa valószínűtlenség történt. én ezt nem tudhattam előre. a cikkben írtam is, hogy mindez csak akkor igaz, ha a VOKS nem rontotta el a statisztikai korrekciót. ma úgy tűnik, hogy elrontották, értsd, a kódban volt valami hiba.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.07. 18:20:39

@DFK: a VOKS beégett, mert valószínűleg elrontottak valamit a kódban. ennek nincs köze a statisztikához.

nem tudod megmagyarázni normálisan, hogy a kormányváltók és a Jobbik miért voltak erősebbek a reprezentatív eredményben, és a Fidesz miért volt gyengébb.

Blogger Géza 2014.04.07. 19:04:46

@Brendel Mátyás: :D Te megtestesíted a baloldal reménytelenségét... Aki semmiből nem ért, nem tanul, és mást hibáztat a saját hülyeségéért.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.07. 20:21:29

@Blogger Géza: nem tudod megmagyarázni, hogy a reprezentatívban miért volt a kormányváltóknak még nagyobb előnye, a fidesznek pedig még nagyobb hátránya.

hülye vagy.

Blogger Géza 2014.04.07. 20:47:41

@Brendel Mátyás: Nem tudom, hányan magyarázták el itt neked, hogy az a minta nem volt pártpolitikailag reprezentatív. Ezt már olyan 70IQ felett bárki belátta volna a helyedben.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.07. 21:38:21

@Blogger Géza:

70 IQ felett bárki azt értené meg, hogy nem azt kérdeztem, amire válaszoltál. nem azt kérdeztem, hogy reprezentatív volt-e a VOKS felmérése. nem volt az, ez nyilvánvaló. de ez nem magyarázza meg azt a jelenséget, amelyre rámutattam. az egy másik kérdés. a két kérdés független. és ismétlem, arra, amit mondtam, csak az a magyarázat most, a választási eredmények tudatában, hogy a VOKS algoritmikusan elqrta a statisztikai kiigazítást. de a választás előtt teljesen jogos volt azt feltételezni, hogy mutatnak valamit, és nem azt, hogy a VOKS algoritmikusan hibázott.

Whatever21 2014.04.08. 08:27:47

@Brendel Mátyás: Nem volt jogos. Csak kéttucat kommentelő írta le, hogy ráhúzni a közvélemény kutató intézetek modelljét és ismérvrendszerét egy digitális kérdőívre baromság. Még a vak is látta. A számolni képtelen, csőlátású idióták, na ők nem látták. Nem ártana néha elismerni, hogy abszolút hülyeséget beszélsz, mert úgy legalább néha igazad lehetne....

DFK 2014.04.08. 09:39:31

@Brendel Mátyás: mert még mindig nem érted, hogy a minta nem volt reprezentatív, alapvetően a mintavételeztés módja miatt. Tudod, ha hatodikán este 500 embert a Bálna előtt megkérdeztél volna, hogy Orbán Viktor szép ember-e, akkor azt kaptad volna, hogy 95 % szerint az. Pedig a mintád korcsoportok, foglalkozás és jövedelm szerint leképezhette volna a teljes társadalmat. Mégsem tudtál volna belőle sehogyse reprezentatív mintát csinálni.
na, ennyit arról, hogy diplomával is lehet valaki egészen szerény képességű medvebocs.

egyszerűen az önálltatás egy eszköze volt a VOKS2015 app.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.08. 10:01:17

@Whatever21: jó, hát ha szerinted az volt a jogos, hogy a VOKS 14-ről azt feltételezzük, hogy kódolási hibát csinálnak, akkor sajnállak. szar életed lehet.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.08. 10:03:00

@DFK:

"mert még mindig nem érted, hogy a minta nem volt reprezentatív"

te nem fogod fel, mit kérdeztem. ugyanolyan hülye vagy, mint blogger géza.

MOST NEM AZT KÉRDEZTEM, HOGY REPREZENTATÍV VOLT-E A VOKS 14. szóval ne azt magyarázd, amit nem kérdeztem!

DFK 2014.04.09. 12:52:54

@Brendel Mátyás: Nem én vagyok a hülye, hanem az, aki képtelen felfogni, nem ért ahhoz, amiről beszél (nem lennék a munkaadód, az tuti...). Amúgy a magyarázat az, hogy semmilyen algoritmussal nem lehetett reprezentatívvá tenni a mintát; azon már csak rontani tudtak. Tudom, hogy a tudatlanság nem akadály, sőt. De azért láthatod, nem 1 és nem 2 ember mondta, mi lesz a vége.

Azért megnyugtatlak: ne 4 évre, még 8 évre készülj.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.10. 18:06:29

@DFK:

"nem lennék a munkaadód, az tuti..."

olyan cégnél dolgozok, olyan cégeknél dolgoztam, ahol te takarító néni se lehetnél, faszfej.

"a magyarázat az, hogy semmilyen algoritmussal nem lehetett reprezentatívvá tenni a mintát"

jó, hát hülye vagy, és nem tudsz semmit. megsúgom, a klasszikus közvélemény-kutatók is használnak ilyen algoritmust.

DFK 2014.04.11. 11:04:34

@Brendel Mátyás: látom, csak szidalmazni tudod azt, aki rámutat, hogy tévedsz.

Pont az ilyen brendelmátyások riasztják el a baloldaltól az embereket.

Tudod az okos arról ismerszik meg, hogy felismeri a maga és tudása határait. Te azt hiszed, okos vagy és mindenhetz értesz. Pedig nem. Csak nagyképű és kioktató.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.11. 17:17:02

@DFK:

1) ismerem tudásom határait
2) el szoktam ismerni, ha tévedek
3) jelen esetben már a cikkben jeleztem, hogy HA A VOKS14 ALGORITMUSA ROSSZ, akkor az érveim alapja nincs meg.
4) ebből következően, utólag csak arra lehet következtetni, hogy a VOKS 14-ben elqrtak valamit

5) A VOKS 14 ezt mára nyilván belátta

6) ezek után, hogy te, vagy még pár hülyegyerek mit gondol, irreleváns, belőled futkároz a neten pár száz. egy vagy a sok közül.

7) ha nem tudnám a tudásom határait, vagy rosszul becsülném fel, vagy csökönyösen ragaszkodnék az igazamhoz ott, ahol nincs igazam, akkor nem értem volna el az életben azt, amit elértem. ez pedig a neten van, ellenőrizhető. ne haragudjál, de mégis hogy képzeled azt, hogy miközben akadémiai elismeréseim vannak, különféle neves külföldi cégek és kutatóintézetek foglalkoztattak (magyarul nem protekcióval), amellett majd egy noname faszfej véleményére fogok adni?! te most jöttél a felvédőről?!

8) te viszont egy csökönyös hülye barom vagy, és a saját bekézpelt szavaidon kívül semmiféle érved nincs. semmi igazolásod nincs arra sem, hogy te ne lennél egy utolsó hülyegyerek. mivel hülyegyerekek vannak, ezért simán elkönyvellek annak. az lenne a meglepő, ha nem bukkanna fel ezen a blogon pár olyan hülyegyerek, mint te.

DFK 2014.04.29. 09:28:04

@Brendel Mátyás: Nézd, a modelről előre megmondtuk, hogy nem jó. Még utólag sem ismered el, hogy nekünk volt igazunk.
Mivel érthető okokból nem adom ki a valós személyemet, nem tudhatod, mennyire noname faszfej vagyok, vagy mennyire vagyok valaki.
Az akadémiai elismerések valós értékéről tudnék mesélni....
Persze megszokhattuk, hogy számodra az, akinek más a véleménye, ráadásul veled szemben igaza van, az egy hülye, barom, primitív, csökönyös, faszfej.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.29. 15:41:30

@DFK:

"Nézd, a modelről előre megmondtuk, hogy nem jó. Még utólag sem ismered el, hogy nekünk volt igazunk."

Előre nem lehetett megmondani, ha nem láttátoka forráskódot.

"Mivel érthető okokból nem adom ki a valós személyemet, nem tudhatod, mennyire noname faszfej vagyok, vagy mennyire vagyok valaki. "

Ha nem adod ki magad, akkor nem hivatkozhatsz erre, ennyi. Addig számomra noname senkivel vagy egyenértékű. Az "érveid" alapján is ezt látom.

DFK 2014.05.08. 15:31:37

@Brendel Mátyás: Az a gáz, hogy annyira eltért a többi mérések konszenzusos eredményétől, hogy nyilvánvaló volt a forráskód nélkül is a hiba. Mivel a hiba a mintavételezésben rejlett.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.05.23. 18:58:48

@DFK: az a gáz, hogy nem fogod fel, hogy mit beszélek, mindig ugyanahhoz a makacs hülyeséghez mész vissza, a kályhához. én meg nem fogom neked nyolcszor megmagyarázni, hogy hülyeség.

h82hhh 2016.08.21. 16:03:23

@Brendel Mátyás: Nézd matyika heten hetven magyarázatot adtak arra, hogy akár mintavételi szempontból is miért volt fasság ez az app. Persze természetesen a magadfajta csőlátású primitív baromnak magyarázhat az ember...

Drde 2017.07.10. 21:14:17

@Brendel Mátyás: Nagyon durva magánéleti gondjaid lehetnek ha még miután már nyilvánvalóan, egészen ordenáré vérciki módon egyértelmű mekkora 70 IQ-s baromság volt amit le bírtál írni a két kicsi kezeddel még akkor is próbálod magyarázni, hogy a másik a retardált nagyjából pont ebben a stílusban hogy legalább hat másodpercre leküzdd az önértékelési gondjaid.
Az ilyen kontraproduktív, tartós szellemi károsult balfaszok miatt tud nyerni a Fidesz...
süti beállítások módosítása